Archivaci vaších dokumentů se vyplatí řešit přes externí firmu. Chcete znát výhody?

Archivaci vaších dokumentů se vyplatí řešit přes externí firmu. Chcete znát výhody?

Dnešní doba je často nazývána dobou informační. Informace, data a údaje se neustále kupí a hromadí, nicméně zbavit se jich jen tak nemůžeme. Tedy alespoň ne do doby, než je nebudeme potřebovat či než vyprší lhůta nutná pro jejich archivaci. A i kdybychom nemuseli řešit danou lhůtu, stále budou přibývat dokumenty, kterých se zbavit nemůžeme. Je tedy nezbytné je nějakým způsobem uložit (archivovat). Ale jakým způsobem řešit archivaci, když nedisponujete vlastními prostory?

Archivace dokumentů dle zákona může trvat i deset let

Skartační lhůta některých dokumentů může trvat i deset let. Během této doby musí být dokumenty uchovány v neporušeném stavu. Musí být zabezpečeny před zneužitím, ale také před negativním dopadem nevhodného mikroklimatu (např. příliš vlhké prostory). Archivace většího množství dokumentů je v praxi je často mnohem efektivnější využít profesionální služby.

Dojdete-li k závěru, že se vám nevyplatí archivovat dokumenty ve vlastních prostorách, obraťte se na společnost REISSWOLF, která patří k evropským leaderům v oblasti skartace. Komplexní portfolio služeb zahrnuje také kompletní systém služeb komerční spisovny a digitalizaci dokumentů pro jejich operativní využívání.

Archivace a organizace dokumentů pod taktovkou profesionálů

REISSWOLF nabízí kompletní služby pro ukládání dokumentů a zajistí vše, co si zákazníci vyžádají. Tedy nejen dlouhodobé uložení, ale také přepravu, roztřídění a v neposlední řadě také sledování zákonných skartačních lhůt písemností. Rozhodnete-li se využít externí archív dokumentů a digitalizaci, dostane se vám špičkových služeb, které zajistí odborně vyškolený personál. Ušetříte spoustu času, starostí a v neposlední řadě i peněz.

Externí archivace dokumentů vám pomůže výrazně snížit výdaje na personál, pořízení kopírovacího a skladovacího vybavení a zároveň budete moct aktivně využívat prostory, které jste doposud potřebovali na skladování. Samozřejmostí je individuální přístup a maximální ochota naslouchat specifickým přáním jednotlivých zákazníků.

Služby společnosti REISSWOLF ale nespočívají jen v archivaci. Společnost se primárně zabývá skartací a postará se o likvidaci vašich dokumentů v „papírové“ i elektronické podobě. Další informace o archivaci najdete na webu www.archivdokumentu.eu.

Publikováno: 05. 08. 2014

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam

Tagy: archivace a organizace dokumentů | archivace dokument dle zákona