Proč je chytrý tablet iPad Pro tak žádaný? Vyzkoušejte a pochopíte!

Tip na MEGAubytování

Portál Neutralne.cz se Vám vždy snaží doporučit vhodné tipy, které Vám usnadní Váš každodenní život. Proto Vám dáváme do pozornosti portál MegaUbytko.cz, na kterém naleznete více než 4900 ubytovacích zařízení v České republice a na Slovensku. Letní dovolenou si vyberete v rubrice ubytování Pálava, zatímco pobyt na Vaši dovolenou během zimních měsíců naleznete na ubytování Jeseníky. Dovolená v Česku je vždy dobrý nápad.

Práce

Bezpečnost práce není nový pojem, hrála roli již v dávné minulosti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) je velmi rozmanité odvětví, které nemá žádnou oficiální definici a lze si ho vyložit různými způsoby. Nejčastěji jako soubor právních předpisů vedoucích k prevenci ohrožení nebo poškození lidského zdraví během pracovního procesu. Problematika BOZP úzce souvisí s požární ochranou (PO), krizovým managementem a do jisté míry i se životním prostředím.

Prapůvod bezpečnosti práce se datuje již od starověku. Určité náznaky lze vysledovat např. v Babylonském zákoníku, ve starém Egyptě i v knihách Mojžíše. V širším měřítku pak ve středověku, například v zákoníku krále Václava II „Ius Regale Montanorum“, ve kterém byly mimo jiné obsaženy pasáže ohledně pravidel k zajištění bezpečné práce a délky pracovní doby. K významným zákonům novověku patří zákon o úrazovém pojištění dělníků z roku 1888, dále pak zákony vydané za první republiky a po druhé světové válce.

Současné pojetí BOZP definují právní předpisy EU, které jsou závazné pro všechny členy. Jedná se o Směrnici rady č. 89/391/EHS z 12. června 1989. V České republice došlo k zásadním změnám dne 1. ledna 2001, kdy se dosavadní technický přístup změnil na systémový a došlo ke zvýšení odpovědnosti jednotlivých členů managementu. Požadavky na bezpečnost práce vyplývají z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, z kategorizace prací a z vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci. Podstatou již není pouze řešení negativních aspektů výrobních procesů, ale prevence před nimi. Důležité nejsou jen stroje, pracovní prostředí a zařízení, ale především lidský faktor a kultura práce. Zatímco v minulosti řešil bezpečnost práce pouze bezpečnostní technik, nyní jde o záležitost managementu a všech zaměstnanců.

Chcete-li se o problematice bezpečnosti práce dozvědět více, obraťte se na odborníky ze společnosti CIVOP. Firma se v oboru BOZP pohybuje přes 20 let a nabízí komplexní služby pro subjekty s menším i větším počtem zaměstnanců.

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.