Cestu k úspěchu vám může vydláždit titul MBA

Vzdělání je v dnešní době důležitější než kdy dříve a už dávno neplatí, že vysokoškolský titul znamená vstupenku do vysněného zaměstnání. Naopak je často nezbytnou podmínkou, bez které si potenciální zaměstnavatel ani neprohlédne životopis. A protože absolventů vysokých škol rok od roku přibývá, ale nabídka volných pracovních pozic se naopak mírně zužuje, dávají si zaměstnavatelé a personalisté na výběru nového pracovníka o to více záležet. Chcete-li své šance radikálně zvýšit, pokuste se získat prestižní titul MBA. Určitě jste o něm již slyšeli, v posledních letech se o něm totiž hovoří stále častěji.

MBA = Master of Business Administration

Master of Business Administration neboli MBA je zvláštní forma vysokoškolského postgraduálního programu se specializací na obor managementu. Studia se mohou zúčastnit pouze lidé, kteří již dosáhli vysokoškolského vzdělání (titul bakalář) a mají prokazatelnou praxi v oboru. Jakýmsi předstupněm je studium BBA (Bachelor of Business Administration).

Délka studia MBA programů se většinou pohybuje v rozmezí dvou až tří let, při čemž průměrné školné v zahraničí činí 10 až 20 000 €. Prestižní školy si za semestr účtují i více než 50 000 € apo ukončení student získá titul MBA. Výuka probíhá v angličtině a podstato studia není jen teoretické vzdělání, ale především zvládnutí manažerských dovedností tak, aby je byl absolvent schopen aplikovat v praxi. Studenti se učí řešit problémy na modelových příkladech, rozvíjí své schopnosti a komunikační dovednosti a to často pomocí didaktických her.

MBA je možno studovat i u nás a to podstatně levněji než v zahraničí. Jednou z akreditovaných vzdělávacích institucí, kde lze získat tituly MBA i BBA i Business Institut. Nabídka programů je bohatá a nechybí ani populární strategický management a cestovní ruch. Pokud vás studium zaujalo, nezapomeňte se podívat na oficiální stránky businessinstitut.cz.

Publikováno: 07. 05. 2013

Kategorie: Vzdělání

Autor: Adam

Tagy: BBA | master of business administration | mba | mba titul