Explozní prach není jen mýtus

Explozní prach není jen mýtus

Doma nám prach připomíná, že bychom si měli najít čas na úklid, ale nevnímáme ho jako nějaké nebezpečí. V průmyslové výrobě však může představovat velké riziko, musí se proto soustavně likvidovat.

Málo známé nebezpečí

Se spojením explozní nebo výbušný prach se většina lidí setká jen ve filmech a automaticky považuje za nebezpečný pouze prach střelný, používaný ve westernovkách. Ve skutečnosti ale riziko výbuchu představuje téměř jakýkoli prach. Když se totiž prach usadí ve větší vrstvě, což u některých druhů prachu představuje už pouhý 1 milimetr, může dojít ke vzniku prostředí s rizikem výbuchu či požáru. Proto je ve výrobnách, zpracovatelských závodech a průmyslových halách naprosto nezbytné odsávání a filtrace vzduchu pro bezpečné pracovní prostředí. Výbušné vlastnosti může mít i prach ze surovin, které jsou v kompaktním stavu nehořlavé, jako je třeba hliník nebo železo. I v médiích se objevily případy výbuchu uhelného prachu, který se nejčastěji vyskytuje v teplárnách a dolech a vzniká především při manipulaci s uhlím. Odprášit se tak musí nejen zásobníky, ale i dopravní cesty a samotné usazení prachu je vhodné řešit pomocí centrálního vysavače. Uhelný prach je velmi jemný a také velmi nebezpečný.

Rizikové potravinářství

V potravinářském průmyslu se za explozní prach považují všechny druhy a nakládá se tak s nimi. Senný a obilný prach, mouka, cukr, škroby a další jsou velmi náchylné k vytváření elektrostatického náboje. Odsávání explozního prachu je ale důležité nejen v teplárnách nebo v potravinářské výrobě, ale ve všech odvětvích průmyslu pro zajištění bezpečného a čistého prostředí. O výbušnosti prachu se mnoho nemluví, a tak často ani neví. Spíše sis výbuchem spojíme kapaliny nebo plyn, ale prach jen výjimečně. Všude tam, kde při manipulaci nebo zpracování vzniká prach je ale nutné zajistit kvalitní odsávání a filtraci vzduchu pro minimalizaci rizika výbuchu.

Publikováno: 30. 01. 2022

Kategorie: Technika

Autor: Adam