Firmy na Západě i Východě „léčí“ rostoucí mzdové náklady rekuperací

Firmy na Západě i Východě „léčí“ rostoucí mzdové náklady rekuperací

Opětovné využívání tepla je jedním ze způsobů, kterým ekonomiky světa chtějí snižovat objem emisí skleníkových plynů. Úspory za teplo při použití rekuperace jsou však pro firmy natolik významné, že rekuperační jednotky instalují ve velkém již několik desetiletí bez ohledu na politická témata. Jak roste konkurence v globální ekonomice, tempo růstu firem opětovně využívající odpadové teplo prudce roste. To je dobře pro firmy, spotřebitele i životní prostředí. Rekuperační jednotky do svých provozů instalují i firmy ze zemí, které se dříve profilovaly jako „nízkonákladové“ a které chtějí nyní na světových trzích konkurovat i při rostoucích mzdových hladinách. Například v Čína má ambici být světovým lídrem v oblasti tzv. čisté energie. Obrovský potenciál skrývá zdejší těžký průmysl, který patřil mezi ty, kdo v uplynulých dekádách těžil z globalizace světové ekonomiky nejvíce.

Míra opětovného využití odpadového tepla v jednotlivých typech provozu – čínské průmyslové firmy

[caption id="attachment_14534" align="aligncenter" width="500"] Zdroj: Analytical Research on Waste Heat Recovery and Utilization of China’s Iron & Steel Industry[/caption]   Jak je patrné z výše přiložené tabulky, závody s „kvalitním“ odpadovým teplem mohou opětovně využít až 44,4 % tepla, které by jinak bez užitku vypustili do okolního prostředí. A to už představuje výrazný potenciál úspor za dodávky energií.

U USA politice navzdory

Tempo zavádění nových rekuperačních jednotek a přínos opětovného využívání tepla je natolik významný, že si jej nemohou dovolit ignorovat ani firmy v USA. Tyto firmy přitom netlačí žádná politická moc (USA odstoupila od Pařížské dohody o snižování emise skleníkových plynů). Americké firmy vědí, že pokud chtějí být úspěšné nejen na domácím trhu, ale např. i při vývozu do Evropy či Asie, musí se otázkou snižování energetické náročnosti svých provozů intenzivně zabývat.

Příležitost i pro české firmy

Téma rekuperace tepla je „živé“ i v České republice. Vždyť naše země je jednou z na vývozu nejvíce závislých ekonomik světa. V uplynulých letech měly podniky v ČR výhodu uměle oslabovaného kurzu české koruny. Nyní již však nelze na tuto výhodu spoléhat, a i čeští podnikatelé řeší při pohledu na rostoucí kurz koruny a mzdovou hladinu otázku, jak zůstat konkurenceschopnými nejen při vývozech na Západ, ale třeba i do Ruska. Zdroje: GT-ENERGY Finslovnik.cz

Publikováno: 23. 08. 2017

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam

Tagy: čistá energie | rekuperace