Jak často čistit a studnu - a proč se tím vůbec zabývat?

Jak často čistit a studnu - a proč se tím vůbec zabývat?

Mít na zahradě vlastní studnu je bezesporu velká výhoda. Nejste závislí na dodávce vody z veřejného vodovodu a ušetříte nemalou částku, kterou byste jinak převedli na účet vodárny. A jistě by se našly i další výhody – voda ze studny neobsahuje chlór, a naopak může obsahovat větší množství některých potřebných látek (minerálů), proto ji často vnímáme jako chutnější. Jenomže vše má své proti i proti. V případě odebírání vody ze studny pak musíme dbát na pravidelné čištění a údržbu.

Proč je důležité čistit a udržovat studnu?

Pokud vodu ze studny používáte jako pitnou, je naprosto jasné, že ji chcete udržet v čistém a zdravotně nezávadném stavu. Potenciální problém prakticky každé studny tkví v riziku znečištění. Může se stát, že se do ní dostane odpad, uvolní se do ní hornina nebo do ní třeba spadne hlodavec a utopí se. Bez ohledu na povahu znečištění je nezbytné studnu vyčistit a zajistit, aby nedošlo k opětovné kontaminaci.

Zaostřeno na kvalitu a provedení pláště

Ústředním prvkem každé kopané (šachtové) studny je plášť. U modernějších studen má podobu betonové skruže s betonovým poklopem, nicméně dříve vyhloubené studny mají plášť kamenný či cihlový. Podstatné je, aby plášť dosahoval minimálně do výšky 0,5 m nad okolní terén – jedině tak může být studna chráněna před znečištěním zvenčí.

Optimální frekvence čištění

Na otázku, jak časté čištění studní je optimální, neexistuje jednoznačná odpověď. Záleží například na typu konstrukce, hloubce i účelu. Neprojeví-li se závažné problémy (např. viditelné zhoršení kvality vody), pak není důvod studnu čistit častěji než jednou za pět let. Pokud vám někdo tvrdí opak, měl by své tvrzení patřičně zdůvodnit. Čištěním, opravami a renovacemi studní se zabývá například šumperská firma studny-sumperk.cz. Odborníci garantují rychlou realizaci po celé ČR.

Publikováno: 30. 07. 2021

Kategorie: Bydlení

Autor: Adam