Jak psát bakalářskou práci?

Jak psát bakalářskou práci?

Pokud jste úspěšně odmaturovali a rozhodli se pokračovat ve studiu, pak jistě víte, že budete muset v závěru třetího ročníku odevzdat bakalářskou práci. Nemáte-li jasnou představu o tom, co to bakalářská práce je a jaké jsou její specifika, pak je dnešní článek určen právě vám.

Co je to bakalářská práce?

Bakalářská práce neboli bakalářka patří mezi práce odborného charakteru. Jde o závěrečnou práci, kterou píší studenti vysokých škol v posledním ročníku prvého stupně. Je nezbytnou podmínkou k úspěšnému ukončení studia. Termín „bakalářka“ byl odvozen od slova „baccalaureus“, což v překladu znamená ověnčený vavřínem. Označení pochází ze středověku a absolvent tohoto typu studia měl základy dialektiky, filosofie, gramatiky a logiky. Titul se zachoval až dodnes a zařadil se mezi akademické tituly. Má zkratku Bc., která se píše před jménem nositele.

Rozsah bakalářské práce

Obvyklý rozsah bakalářské práce je cca 30 – 40 normostran. Může být rozdělena na teoretickou a praktickou část, nicméně rozdělení není podmínkou. V praxi, kdy obsah bakalářské práce nepřináší nové poznatky, obsahuje pouze teoretickou část.

Co je účelem bakalářky?

Studenti vypracovávají podklady pro bakalářku proto, aby si zopakovali nově nabyté vědomosti a naučili se správně psát závěrečné práce. Je ale také klíčem k dalšímu nabytí vědomostí a znalostí. V praktické části mohou být obsaženy poznatky z výzkumu, dotazníky, výpočty a jiné formy uplatění teorie v praxi.

Kdo a jak vybírá téma bakalářské práce?

Bakalářská práce je prvním rozsáhlejším dílem, které musí student vypracovat. Dostane na výběr hned několik témat, která navrhne pedagog. Ten studentovi po celou dobu tvorby bakalářsky pomáhá a snaží se mu ukázat správný směr. Přesto, že drtivou většinu práce odvede student, je tedy psaní bakalářky založeno na spolupráci mezi ním a pedagogem. Kvalitně napsaná bakalářka je perfektním odrazovým můstkem pro náročnější závěrečné práce. Tip: Ulehčete si tvorbu bakalářky a pořiďte si ultrabook Lenovo pro příjemné psaní!

Publikováno: 30. 05. 2014

Kategorie: Vzdělání

Autor: Adam

Tagy: co je to bakalářská práce | jak psát bakalářku