Jak vybírat osobní ochranné prostředky?

Jak vybírat osobní ochranné prostředky?

Máte povolání, při němž přicházíte do styku s nebezpečnými látkami, jste vystaveni extrémním teplotám, bakteriím, virům, nebo jste vystaveni zvýšenému riziku úrazu? V tom případě máte ze zákona nárok na osobní ochranné prostředky. O jaké se především jedná a na základě jakých parametrů je vybírat? Ochranu pracovníků na pracovišti ošetřuje Zákoník práce. Osobní ochranné prostředky (známé pod zkratkou OOP) jsou primárně určeny nejenom k ochraně zdraví zaměstnanců před případnými riziky na pracovišti, ale také patřičně přispívají k žádoucímu udržení jejich výkonnosti. V provozech, v nichž jsou zaměstnanci vystaveni bezpečnostním rizikům, jim je povinen poskytnout tyto prostředky zaměstnavatel.

Rozdělení ochranných prostředků

Ochranné pracovní prostředky se rozdělují na ty zaměřené na ochranu sluchu (sluchátka), očí (brýle a štíty), nohou (ochranná a pracovní obuv) a hlavy a obličeje (helmy, čepice a masky). Ochrannými pracovními prostředky však jsou také respirátory a pracovní ochranné oděvy. Na ty se v tomto článku zaměříme.

Vybíráme pracovní oděvy

Hlavním parametrem při výběru ochranných prostředků včetně pracovních a ochranných oděvů je konkrétní profese či aktivita, pro niž je oděv či pomůcka určena. S tímto pomáhají jednotlivé obchody a e-shopy specializující se na prodej pracovních oděvů, které mívají svou nabídku přehledně rozdělenou podle jednotlivých kategorií, ať již se jedná o oděvy pro svářeče, elektrikáře, kuchaře, lesníky nebo rybáře. Právě do těchto kategorií už jsou zařazeny oděvy vyrobené z materiálů ideálních pro výkon dané profese.

Oděvy pro konkrétní profese

Zatímco oděv pro svářeče a hasiče musí odolávat vysokému žáru, pracovník v mrazírenství vyžaduje zase oděv, který ho ochrání před prochladnutím. Lesníci uvítají oděvy, jež jim dobře ochrání dolní končetiny, zdravotníci oděvy zabraňující kontaktu kůže s bakteriemi a viry a číšníci, kuchaři či pracovníci ve výrobnách zase potřebují oděvy zajišťující maximálně hygienické prostředí.

Zaměřeno na pohodlí

Každý pracovní oděv musí být pohodlný. Zaměstnance nesmí nikde škrtit, být mu malý ani velký. Neměl by se v něm ani potit. Proto by měl být prodyšný a dobře odvětratelný. Rovněž nepodceňujte kvalitu materiálu a zpracování. Pracovní oděvy přeci jen musí odolat nemalé zátěži.

Zákonné normy

Svou pozornost při výběru také zaměřte na patřičné certifikace a zákonné normy. Například pro ochranné obleky pro pracovníky s řetězovou pilou existuje norma EN 381-5, která udává specifické provedení ochrany proti pořezu.

Kdy musí přispět zaměstnavatel?

Zaměstnavatel podle Zákoníku práce musí plně hradit veškeré ochranné pomůcky nutné k výkonu povolání v provozech, která jsou pro zaměstnance potenciálním bezpečnostním rizikem. Běžný pracovní oděv v provozu, v němž žádné riziko nehrozí, ale už hradit nemusí.

Publikováno: 23. 03. 2023

Kategorie: Práce

Autor: Adam