Jaké výhody přináší virtualizace serverů?

Jaké výhody přináší virtualizace serverů?

Virtualizace je pojem, který již nějakou dobu hýbe IT sférou. Samotný termín virtualizace přitom pochází z 60. let 20. století, kdy se začal používat v souvislosti se zakládáním virtuálních nástrojů za pomocí kombinace hadrwaru a softwaru. V informatice označuje soubor postupů, prostředků a technik, díky kterým může počítač přistupovat k dostupným zdrojům jiným způsobem, než jakým fyzicky existují. Díky virtualizaci lze ušetřit nemalé prostředky na provoz systémů, oprostit se od závislosti na hardwaru a vytrhout se z nekonečného koloběhu ve stylu „nový software potřebuje nový hardware a naopak.“ Virtualizace nemá žádná negativa. Jediná nevýhoda spočívá v menším objemu prodeje hardwaru. Virtualizací dříve nebo později ušetří každá firma, nezávisle na její velikosti. K dalším benefitům patří zvýšení dosažitelnosti infrastruktury, snadnější správu systému a minimalizaci rizika výpadku. Co se týče virtualizace serverů, jedná se o rozdělení jednoho fyzického stroje (serveru) na několik virtuálních strojů, které jsou od sebe izolovány. Nastane-li v některém virtuálním serveru problém, nepřenese se na ostatní. Díky virtualizaci uživatel využívá potenciál hardwaru na maximum, protože každému serveru může přidělit garantovaný výpočetní výkon. Nevyužitý výkon smí použít ostatní virtuální stroje.

Výhody virtualizace v kostce

1. Konsolidace – práci cca 20ti fyzických serverů, které jsou vytěžovány na 8 – 15 %, zastane jeden výkonnější server 2. Úspora nákladů za hardware a elektřinu, úspora prostoru, 3. Zjednodušení správy a snížení nákladů na ICT 4. Vysoká dostupnost 5. Rozložení zátěže 6. Snadná instalace nových pracovních stanic Chcete-li se o virtualizaci serverů dozvědět více, obraťte se na odborníky z brněnské společnosti ITdone s.r.o. K rozdělení na virtuální servery používají virtualizační software od VMware, která je v oblasti virtualizace jedničkou. Více na www.itdone.cz.

Publikováno: 12. 05. 2016

Kategorie: Technika

Autor: Adam

Tagy: rozdělení na virtuální servery | virtualizace serverů výhody