K čemu slouží katalyzátor a kolik dostanete za starý kus?

K čemu slouží katalyzátor a kolik dostanete za starý kus?

Co je katalyzátor, kromě toho, že je důležitou součástí výfukového systému vozidla. Jedná se o zařízení, které slouží ke snížení množství toxických plynů a znečišťujících látek, které se uvolňují do atmosféry z výfuku automobilu. Katalyzátor funguje tak, že chemicky přeměňuje škodlivé znečišťující látky na méně nebezpečné plyny před jejich uvolněním do atmosféry. To pomáhá snižovat celkový dopad těchto škodlivin na životní prostředí.

Z čeho se katalyzátor skládá?

Katalyzátory se skládají z kovového pouzdra naplněného keramickým materiálem obsahujícím drahé kovy, jako je platina, palladium a rhodium. Katalyzátor funguje tak, že výfukové plyny procházejí keramickým materiálem, který způsobuje reakci plynů s drahými kovy. Tato reakce přemění škodlivé znečišťující látky na vodní páru, oxid uhličitý a dusík, které jsou méně škodlivé pro životní prostředí.

Co se starým katalyzátorem?

Aby katalyzátor správně fungoval, musí být pravidelně udržován. To zahrnuje kontrolu, zda konvertor nevykazuje známky poškození nebo ucpání nečistotami, a v případě potřeby jeho výměnu. Nedostatečná údržba katalyzátoru může vést ke snížení účinnosti paliva a zvýšení emisí. Životnost katalyzátoru není neomezená, v nových vozidlech je odhadována na cca 130 tis. km. Použitá zařízení je možné odnést do výkupny, případně se lze obrátit na někoho, kdo si pro ně přijede až na místo. Výkup katalyzátorů tímto způsobem zajišťuje například firma Northern Spirits. Výkup katalyzátorů Ostrava či ve kterémkoliv jiném městě je snadný a rychlý. Konkrétní částku vám prozradí tento výkup katalyzátorů ceník.

Proč jsou katalyzátory tak důležité?

Katalytické konvertory nejsou vyžadovány jen v EU, ale také ve většině oblastí Spojených států, aby byly splněny emisní předpisy. Konvertor pomáhá snižovat množství oxidu uhelnatého, uhlovodíků a oxidů dusíku, které se uvolňují do atmosféry. Bez něj by vozidlo nebylo schopno splnit požadované emisní normy. Katalyzátory jsou důležité nejen pro snížení dopadu vozidla na životní prostředí, ale jsou důležité i pro celkový dojem z jízdy. Správně fungující katalyzátor pomáhá zlepšit účinnost paliva vozidla a může dokonce snížit hluk, který motor produkuje.

Publikováno: 15. 01. 2023

Kategorie: Auto-moto

Autor: Adam