Kdy se vám jednoznačně vyplatí tepelné čerpadlo země/voda?

Kdy se vám jednoznačně vyplatí tepelné čerpadlo země/voda?

Zhruba 70 % dodavatelů tepelných čerpadel nedokáže nainstalovat složitější systém země/voda, ale pouze čerpadla vzduch/voda, která vám mohou vnutit i za zcela nevhodných okolností. Nejdříve si objasníme technické rozdíly obou řešení. Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému či zásobníku teplé vody. Vykazuje asi o 30 % vyšší spotřebu elektřiny než tepelné čerpadlo země/ voda, které odebírá teplo z plochy zahrady (vyžaduje pozemek 200 až 400 m²). Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

2 situace, v nichž je výhodnější tepelné čerpadlo země/voda

  1. Vlastnictví zahrady, do které můžete položit plošný kolektor. Investice je téměř stejná, ale ušetříte přibližně třetinu výdajů za elektřinu a získáte mnohem delší životnost tepelného čerpadla.
  2. Poloha domu v horské či podhorské oblasti, která znevýhodňuje systém vzduch/voda nízkými teplotami vzduchu a následnou vysokou spotřebou elektřiny.

V ČR jsou pro systémy vzduch/voda všeobecně horší podmínky

Firmy dodávající výhradně tepelná čerpadla vzduch/voda mohou argumentovat tím, že se jich v Evropě prodá mnohem více než systémů země/voda. To může být pravda, ale podílejí se na tom státy s teplejším klimatem (Francie, Velká Británie, Itálie a další). Z hlediska využití tepelných čerpadel se Evropa dělí do tří klimatických pásem – teplého, středního a studeného. Česká republika se nachází ve studeném pásmu, v němž mají tepelná čerpadla vzduch/voda mnohem horší podmínky a vykazují vyšší spotřebu elektřiny než v obou teplejších pásmech. Dalším rizikem tepelných čerpadel vzduch/voda může být hlučnost. Tepelné čerpadlo musíte umístit tak, aby nerušilo hlukem vás ani vaše sousedy. Nedoporučujeme umísťovat tepelná čerpadla na střechy či konzole zabudované v obvodových stěnách domů, protože mohou přenášet vibrace do konstrukce budovy.

Publikováno: 18. 04. 2017

Kategorie: Bydlení

Autor: Adam