Nepodceňujte bezpečnost práce vašich zaměstnanců

Nepodceňujte bezpečnost práce vašich zaměstnanců

Pro dobrého zaměstnavatele by měla být bezpečnost práce na prvním místě. Nejen s ohledem na platnou legislativu a možné postihy, ale spíš z hlediska lidského. Úrazy v průběhu pracovního procesu jsou nepříjemné pro obě strany a v drtivé většině případů se jim dalo předejít vhodným školením o zmíněné bezpečnosti práce. A jak jste na tom se svým personálem vy? Berete si na starost školení nových zaměstnanců vy, nebo se obracíte na specializované odborníky? Máte-li pod sebou méně, než šestadvacet zaměstnanců a k tomu potřebné znalosti, můžete se přednášky o bezpečnosti práce chopit sami. Avšak ruku na srdce – jste si jistí, že to zvládnete lépe než lidé, kteří se školením o BOZP živí?

Školení o bezpečnosti práce není nikdy dost

Jak jsme již zmínili v úvodu, školení o BOZP můžete provést sami, máte-li maximálně 25 zaměstnanců a odborné znalosti. V případě většího pracovního kolektivu nezbývá, než pozvat externího specialistu, který si se přednášky ujme za vás. Nutnost BOZP vymezuje i zákon, který ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit adekvátní školení o všech právních a jiných předpisech svázaných s výkonem povolání. Musí ho podstoupit každý nový příchozí zaměstnanec, ale i stávající pracovníci v případě, že se ve firmě zavede nová technologie, změní výrobní prostředky a postupy. Počet jednotlivých školení určí zaměstnavatel podle svého uvážení, ale obecně platí, že s rostoucím pracovním rizikem stoupá potřeba nových školení. Samozřejmostí je i následné písemné či ústní proškolení zaměstnanců o nově nabytých znalostech. V případě, že pracovník neuspěje a to ani napodruhé, musí jej zaměstnavatel přeřadit na jinou práci. Mějte na paměti důležitost uchovávání veškeré dokumentace. Jestliže se zaměstnanec zraní i přes řádné školení, bude třeba skutečnost dokázat.

CIVOP – profesionální školení pro malé i velké firmy

Nezáleží na tom, zda máte společnost o pěti či několika stech zaměstnancích. Kvalitní školení je skutečně nezbytné a nikdo se jej neujme lépe, než odborníci ze společnosti CIVOP. Mezi základní pilíře společnosti, která působí již dvacátým rokem, patří nejen bezpečnost práce, ale také požární ochrana. Bohaté zkušenosti se subdodavatelským outsourcingem. Bezpečnost práce a požární ochrana pro klienty z různých oborů nenechají nikoho na pochybách, že se jedná o správnou volbu. Více informací najdete na webu civop.cz.

Publikováno: 04. 06. 2012

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam

Tagy: bezpečnost práce | bozp | civop | požární ochrana | školení bezpečnost práce | školení bozp