Nepodceňujte bezpečnost při práci! Poradíme vám, jak předcházet nehodám ve skladu

Nepodceňujte bezpečnost při práci! Poradíme vám, jak předcházet nehodám ve skladu

Skladovací prostory patří statisticky mezi vysoce riziková pracoviště. Vedle stavbařů a řidičů jsou právě pracovníci ve skladech nejvíce ohroženi - tunami zboží na vysokých regálových konstrukcích, manipulační technikou... Poradíme vám, jak ve vašem zaměstnání tato rizika minimalizovat.

Účastněte se školení BOZP

Nepozornost, nedbalost, špatné odhadnutí rizika či prostá neznalost mohou za většinu úrazů, které si v práci přivodíme. Absolvovat pravidelné školení bezpečnosti ve skladu je nyní naštěstí již zákonnou povinností každého zaměstnance. A právě informovanost je naprostým základem prevence úrazů a havárií. Když pak přece jen k nějakým potížím dojde, čelí firma, která nedostatečně proškolila své zaměstnance, nepříjemným sankcím a opletačkám s pojišťovnou.

Nezapomeňte na pravidelnou kontrolu regálů

Jsou to právě regály, které nejčastěji zaviní pracovní úraz ve skladu. A i když se zřítí, aniž by někoho zranily, způsobí nevyčíslitelnou škodu, jelikož na nich leží desítky tun zboží. Pečlivá a pravidelná kontrola regálů je proto důležitá hlavně u starších kousků. Prověřuje se, zda odpovídají požadavkům z hlediska stability, pevnosti spojů, svislosti a vodorovnosti. Zda vaše vybavení splňuje platné normy se dozvíte snadno - jednoduše si z internetu stáhnete vzorový formulář pro kontrolu regálů dle normy ČSN EN 15635. O kontrolu regálů se mohou starat vaši proškolení zaměstnanci, avšak doporučuje se, abyste si roční kontrolu raději nechali provést od profesionální firmy.

K bezpečnosti prostor napomáhá i označení

Správné značení a dále umístění výstražných a informačních tabulí může ve skladu zachránit nejen zaměstnance, ale i zákazníka, který sem zavítal. Regály by měly být viditelně označeny tabulkami či štítky, jež informují o maximální nosnosti a povoleném počtu buněk ve sloupci. Zásadní je označení podlah, kdy opět musí být definována jejich maximální nosnost. Její překročení totiž může způsobit ztrátu stability regálů, které se tak snáze sesunou, i když se samy nachází v dobrém technickém stavu.

Pozor při jízdě!

A dávejte si ho nejen na toho, kdo sedí za volantem, ale také na samotnou manipulační a obslužnou techniku. I v tomto případě platí, že pravidelné kontroly technického stavu jsou nezbytností. Prostory můžete proti nárazům dále chránit prostřednictvím nejrůznějších nárazníku a bariér na stěny, rohy i regály.

Publikováno: 31. 07. 2018

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam