Obecní kořenová čistička nabízí nezanedbatelné výhody

Obecní kořenová čistička nabízí nezanedbatelné výhody

Kořenové čističky sice zatím nezažívají opravdový boom, nicméně se jich u nás objevuje stále více. V současné době jsou jich stovky a využívají se v provozů různého charakteru. Ať už jde o obce, skládky, průmyslové objekty, nemocnice nebo třeba koupaliště, nabízí ekonomičtější a ekologičtější čištění odpadních vod než běžné čističky. Kořenová čistírna je nenáročná a ke svému fungování nevyžaduje žádnou energii.

Jak kořenová čistírna funguje?

Kořenová čistička funguje na podobném principu jako mokřady. Voda se čistí samovolně a není zapotřebí dodávka elektřiny nebo přidání chemických látek. V první fázi dochází k předčištění vody – v případě obecní čističky v sedimentační nádrži. Zde je voda zbavena mechanických nečistot a poté vteče do kořenového filtru, který je tvořen mokřadní vegetací. Ty se postarají o přeměnu nebezpečných složek na neškodné látky. Nepřetržitě zde dochází k oxidačně reprodukčním a biologickým pochodům, jejichž výsledkem je naprosto nezávadná voda. Co se týče údržby, není nikterak náročná. Spočívá v čištění potrubního vedení, odstraňování suchých rostlin a vyvádění kalu z nádrže (jednou za měsíc). Během zimy (jednou ročně) pak probíhá sekání rostlin v kořenovém poli.

Proč se obce pro kořenové čističky přiklání stále častěji?

Obecní čistírna odpadních vod má oproti běžnému řešení několik podstatných výhod. Najde-li se pro ni vhodná plocha, perfektně zapadne do stávajícího prostředí a podpoří rozvoj biotopů. Díky jednoduché údržbě není zapotřebí shánět specialisty pro obsluhu. A co je nejlepší – provozní náklady mohou být až několikanásobně nižší než u běžné čistírny. Co se týče negativ, jde především o vyšší požadavky na prostor (oproti mechanicko – biologickým ČOV) a vyšší počáteční investice. Z dlouhodobého hlediska se ovšem pořízení kořenové čističky rozhodně vyplatí.

Publikováno: 31. 03. 2015

Kategorie: Skvělé tipy

Autor: Adam

Tagy: obecní čistírna odpadních vod | obecní kořenová čistička