Operativní leasing: Výhodné financování vozidel pomůže i vaší firmě

Operativní leasing: Výhodné financování vozidel pomůže i vaší firmě

Operativní leasing je krátkodobý či střednědobý pronájem automobilu, kde doba trvání nájmu je kratší než doba životnosti finacovaného vozidla. Ačkoliv je odkup možný, nájemce se k odkoupení automobilu po ukončení smlouvy nezavazuje. Bez starostí, bez neočekávaných nákladů souvisejících s provozem a za pevnou měsíční splátku. Tak lze charakterizovat operativní leasing. Využívají ho zejména firmy, ale stále více se pro něj rozhodují i ​​fyzické osoby.

Operativní leasing má pro firmu účetní i organizační výhody

Firmě zjednodušuje podnikání, protože jí zůstanou volné finanční prostředky, které by musela použít na nákup vozidla. Nic nezatěžuje firemní finanční výkazy, neboť operativní leasing nevstupuje do rozvahy a firemní aktiva nejsou zatížena úvěrem. Mimo to zpřehlední účetnictví - nezatěžuje ho totiž množství faktur spojených s vozovým parkem. Náklady na vozidla jsou zahrnuty v jedné měsíční splátce, která je při účtování daňově uznatelnou nákladovou položkou. Operativní leasing šetří podnikatelům čas. Leasingová společnost zabezpečí všechny činnosti administrativního charakteru. Firma se může soustředit na svůj hlavní business. Operativní leasing všechny záležitosti zjednodušuje, protože leasingová společnost se stává jediným kontaktním místem pro firmu. Čili i v případě potřeby servisu či řešení pojistných událostí, firma komunikuje pouze s leasingovou společností a nikoli s více subjekty. Operativní leasing umožňuje častou obnovu vozového parku - firma tak může mít neustále nové, bezpečné a reprezentativně vyhlížející vozy. Také vykryje neočekávané výpadky ve vozovém parku, neboť v takových případech leasingová společnost zajistí náhradní vozidla.

Chcete se dozvědět více?

Pokud vás výhody operativního leasingu zaujaly, informujte se o svých možnostech u specialistů. K nejvýhodnějším produktům na trhu patří operativní leasing od Hertzlease.cz.

Publikováno: 16. 05. 2017

Kategorie: Finance

Autor: Adam

Tagy: hertzlease.cz | operativní leasing