Přeprava ADR není jen tak. Co musí přepravce udělat?

Přeprava ADR není jen tak. Co musí přepravce udělat?

Přepravit zásilku na místo určení zvládne skoro každý, o něčem úplně jiném je ovšem přeprava nebezpečných látek neboli přeprava ADR. Jak probíhá, co musí zákazník doložit a jaké podmínky platí pro řidiče?

Jaké zboží spadá pod ADR?

Pojem nebezpečné zboží označuje věci, které byly vymezeny v zákoně o silniční dopravě jako látky a předměty, v jejichž případě hrozí při přepravě – a to na základě jejich povahy, vlastností nebo stavu - k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku či životního prostředí. Obecně se jedná o hořlavé látky, žíraviny, výbušniny apod. Na základě tzv. Kemlerova kódu bylo ADR zboží rozděleno do 9 tříd: třída 1: Výbušné látky a předměty třída 2.1: Plyny třída 2.2: Plyny nezápalné a nejedovaté třída 2.3: Plyny jedovaté třída 3: Hořlavé kapaliny třída 4.1: Hořlavé tuhé látky třída 4.2: Samozápalné látky třída 4.3: Látky, ve styku s vodou vyvolávající hořlavé plyny třída 5.1: Látky podporující hoření třída 5.2: Organické peroxidy třída 6.1: Toxické látky třída 6.2: Infekční látky třída 7: Radioaktivní látky třída 8: Žíravé látky třída 9: Jiné nebezpečné látky a předměty

Na koho se obrátit, když chcete přepravit nebezpečné látky?

Přeprava nebezpečných látek je doménou specializovaných přepravců, mezi které patří zkušení odborníci z české přepravní společnosti FOFR. Nabízí přepravu všech druhů zboží kromě tříd 1 (výbušné látky a předměty) a 7 (radioaktivní látky). Rozhodnete-li se využít přepravu ADR, bude po vás přepravce vyžadovat číslo UN, údaje a oficiální pojmenování podle ADR, informace o čisté a hrubé hmotnosti a podrobnosti o balení. Co se týče dopravce, jeho povinností je použít vozidla způsobilá k přepravě dané třídy ADR a současně zajistit, aby přepravu prováděli pouze řidiči s příslušnou kvalifikací. Povinností řidiče je dodržovat pokyny uvedené v příručce k dohodě ADR. Ta mimo jiné obsahuje také informace o tom, jak se má dotyčný zachovat v případě nehody. Bližší informace o přepravě nebezpečných materiálů a dalších službách společnosti FOFR, mezi které patří také přeprava nadrozměrných nákladů nebo zásilek, najdete na stránkách fofrcz.cz.

Publikováno: 17. 07. 2022

Kategorie: Auto-moto

Autor: Adam