Přeprava ADR není jen tak. Co musí přepravce udělat?

Přeprava ADR není jen tak. Co musí přepravce udělat?

Pojem nebezpečné zboží označuje věci, které byly vymezeny v zákoně o silniční dopravě jako látky a předměty, v jejichž případě hrozí při přepravě – a to na základě jejich povahy, vlastností nebo stavu - k ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku či životního prostředí. Obecně se jedná o hořlavé látky, žíraviny, výbušniny apod.

id=

Publikováno: 17. 07. 2022

Kategorie: Auto-moto

Autor: Adam