Reklamní předměty jako daňově uznatelný náklad

Reklamní předměty jako daňově uznatelný náklad

Podnikatelé se často ptají svých daňových poradců, zdali si mohou náklady na pořízení dárků pro klienty zahrnout do nákladů. Dárky, které dáte zákazníkům či obchodním partnerům, se počítají jako náklady na reprezentaci, a jako takové se do nákladů zahrnout nedají. Ale nevěšte hlavu! Za určitých, snadno splnitelných podmínek můžete zahrnout i tyto dárky do svých nákladů na podnikání a optimalizovat tak váš základ daně. Abyste totiž mohli dárky do nákladů zahrnout, musí jít o reklamní předměty - daňově uznatelné.

Co je a co není daňově uznatelný reklamní předmět?

Daňová uznatelnost reklamních a propagačních předmětů se řídí podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Reklamní předměty - daňově uznatelné jsou takové předměty, které splňují všechny následující podmínky: · Jsou označeny jménem nebo ochrannou známkou společnosti, popřípadě názvem propagovaného zboží či služby. · Jejich hodnota nepřesahuje 500 Kč. Pokud je podnikatel plátce DPH, jedná se o hodnotu 500 Kč bez DPH. · Nejsou předmětem spotřební daně, s jedinou výjimkou, kterou je tiché víno, to znamená každé víno kromě šumivého.

Jaké reklamní předměty zvolit

Jak vidíte, reklamní předměty si můžete dát do nákladů vcelku bez problémů. Složitější otázka může být, jaký reklamní předmět k propagaci firmy zvolit. Inspiraci hledejte u profesionálních firem dodávajících reklamní předměty na míru, jako je například Bluearrow.cz. Můžete si zde vybrat z obrovského katalogu reklamních předmětů, které vám na přání opatří jakýmkoli potiskem, či logem vaší firmy. Vyberte si předmět, o kterém si myslíte, že jej vaši zákazníci ocení. Vybrat z nepřeberné záplavy reklamních předmětů ten pravý pro vaše zákazníky není jednoduché. Odměnou za vaši vytrvalost však získáte kvalitní marketingový nástroj pro každou příležitost.

Publikováno: 04. 11. 2019

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam