S pohodlným úklidem pomáhají centrální vysavače

S pohodlným úklidem pomáhají centrální vysavače

V domácím prostředí nám stačí malý vysavač, se kterým udržíme náš domov v čistotě. V průmyslových provozech nebo kancelářských budovách je ale potřeba mnohem výkonnější systém.

Rychlejší úklid

S ručním vysavačem by bylo potřeba noho hodin či spíše dní, než by bychom uklidili celou výrobní halu nebo třeba obchodní dům. A po celou tu dobu by se nesmělo pracovat, jinak by opět vznikal prach a další nečistoty. To je samozřejmě nereálné, je proto nutné využívat výkonné centrální vysavače, které umí bezprašně a efektivně uklidit, a to v mnohem kratším čase. Své využití najdou nejen v průmyslových halách, ale také obchodních centrech, kancelářských budovách a lze s jejich pomocí udržovat v čistotě tak dopravné cesty v různých provozech. V teplárnách nebo elektrárnách je například centrální vysávání pravidelně využito k úklidu nánosů uhelného prachu, který je explozivní. Znamená to, že při usazení vytváří prostředí s rizikem výbuchu. Za explozní prach ale není považován jen ten uhelný, ale také dřevní, papírenský, jakýkoli prach v potravinářském průmyslu a mnoho dalších. Filtrační zařízení pro explozivní prach je proto vybaveno také zpětnými klapkami, které zamezí případnému šíření zpětné vlny do sacího potrubí.

Až stovky metrů

V mnoha případech zajišťují centrální vysavače především úklid. Jsou tvořeny filtrační jednotkou s připojeným potrubním rozvodem. Ten je po celé délce v pravidelných vzdálenostech vybaven připojovacími místy, která umožňují připojit vysávací hadici. Průmyslové vysávání musí často zvládat velké prostory i v několika patrech, je tak nereálné, aby pracovník provádějící úklid nosil obrovský vysavač a pokaždé hledal zásuvku. Délka potrubních rozvodů může být až několik stovek metrů, podle navržených výkonových hodnotách. Ty se navrhují samostatně pro každý vysavač s ohledem na počet odsávaných míst, předpokládané délce rozvodů nebo typu odsávaného materiálu.

Centrální vysavač lze kombinovat s dalším typem odsávání a filtrací vzduchu přímo ve výrobě, například s klimatizací.

Publikováno: 22. 09. 2021

Kategorie: Technika

Autor: Adam