stínící plachty azada

Pohoda a klídek pod stínem plachty

Pohoda a klídek pod stínem plachty

S příchodem jara je diskuze o nepříznivých účincích nadměrného slunečního záření velmi aktuální. Jistě, sluneční paprsky jsou pro život důležité a jejich nedostatek se může vážně projevit na celkovém fungování organismu. Jejich přemíra má ovšem zcela opačný efekt a známe řeční „nic se nemá...