Teambuilding: Sehraný tým posune vaší firmu kupředu

Teambuilding: Sehraný tým posune vaší firmu kupředu

Teambuilding je v byznysu často skloňovaný termín, ale přesto spoustu manažerů jeho význam podceňuje. V praxi jde o jakési osvěžení atmosféry na pracovišti, prohloubení vzájemných vztahů mezi zaměstnanci, celkové zrychlení týmové dynamiky, posílení důvěry a v neposlední řadě o budování týmu a stmelení kolektivu. Aneb ne nadarmo se říká, že zaměstnanci, kteří táhnou za jeden provaz, jsou pro firmu mnohem větším přínosem než několik (byť velmi schopných) sólistů.

Teambuilding v praxi

Způsobů, jak stmelit tým a přivést do něj tu správnou atmosféru sounáležitosti, je celá řada. Mezi ty nejefektivnější patří společné akce, na kterých si účastníci užijí spoustu zábavy a zároveň získají povědomí o týmové práci. Organizaci teambuildingových akcí je vhodné svěřit někomu, kdo má v daném oboru dostatek zkušeností. V opačném případě se vztahy na pracovišti nezlepší. Mezi renomované agentury, které se zabývají pořádáním akcí různého charakteru, patří teambuildingová agentura NEW DAY s.r.o. V rámci profesionálního stmelování týmu využívá strategické a taktické hry, série na sebe navazujících úkolů podporujících komunikaci, kooperaci, leadership, řešení problémů v krizových situacích, kreativitu a inovace. Teambuldingové aktivity lze rozdělit na základě konceptu. Některé vedou především k rozvoji týmu a spolupráci, jiné k definování firemních hodnot a ukotvení identity.

Proč stmelit tým právě s NEW DAY?

Teambuildingová agentura NEW DAY se na teambuilding, vzdělávání zaměstnanců, pořádání firemních akcí, kongresů a workshopů již od roku 2000. Každou událost organizuje „na míru“ specifickým požadavkům klientů. Působí nejen v rámci celé České republiky, ale také v sousedních státech EU i mimo ní. NEW DAY se podílí na 150 – 170 akcích za rok a poskytne servis pro několik tisíc spokojených zákazníků. Mezi ty další se můžete zařadit vy a vaši spolupracovníci.

Publikováno: 03. 04. 2015

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam

Tagy: teambuilding | teambuilding new day