Dresy DDsport

Vyrábíme sportovní dresy pro všechny sporty s tradicí 25 let. Oblékáme profesionály i rekreační sportovce.

Zajímavé tipy

Byznys

Vyplatí se založení firmy, nebo koupě ready made?

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou podnikání v České republice. Oproti podnikání jako OSVČ má řadu výhod a pokud jste přesvědčeni o tom, že se vyplatí i v případě vašeho byznysu, můžete se přiklonit k jedné ze tří variant. Založit vlastní s.r.o. svépomocí není příliš komplikované, nicméně bez předchozích zkušeností jde o časově náročný proces. Další možností je založení „na klíč“ specializovanou firmou a konečně koupě již fungující společnosti, tzv. ready made společnosti.

Založení nové s.r.o.

Jak založit s.r.o.? V prvé řadě si ujasněte, v jakém oboru budete podnikat a pusťte se do studia příslušných právních předpisů (např. zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon, občanský soudní řád apod.). Legislativa týkající se problematiky s.r.o. se poměrně často mění a bez základního povědomí můžete udělat zbytečné chyby, které proces založení firmy protáhnou.

Dalším krokem je sepsání společenské smlouvy u notáře (musí obsahovat všechny zákonem stanovené údaje), následně složit základní kapitál na firemní účet (výše minimálního základního kapitálu s.r.o. je od 1.1. 2014 1 Kč). Složení základního kapitálu může proběhnout i jinou než peněžní formou, což se neobejde bez soudního znalce.

Následuje návštěva na živnostenském úřadě, kde obdržíte výpis z živnostenského rejstříku. Poslední a stěžejní fází je návrh na zápis do obchodního rejstříku, který je úspěšný jen v případě, že dodáte všechny potřebné dokumenty (např. čestné prohlášení jednatele, jeho podpisový vzor, prohlášení správce vkladu, souhlas jednatele a společníků se zápisem do rejstříku atd.).

Koupě ready made společnosti

Pokud vás výše uvedený postup odradil a chcete začít podnikat mnohem rychleji, vsaďte na ready made s.r.o. Ušetříte spoustu času a dost možná i peněz. Ready made s.r.o. je fungující společnost, která nevyvíjela žádnou aktivitu a nemá závazky.

Prodej společností preferují podnikatelé, pro které by ušlý zisk během čekací lhůty při klasickém založení firmy znamenal větší ztrátu než je cena ready made společnosti. Převod fungující firmy je rychlý a celý proces zahrnuje pouze jedinou návštěvu notáře. Po předložení platného dokladu totožnosti a výpisu z rejstříku trestů můžete začít za společnost jednat.

Rozhodutí je na vás. Máte-li spoustu času a pevné nervy, vyplatí se vám založení společnosti svépomocí. V opačném případě se obraťte na odborníky, kteří nabízí prodej firem.