Titul MBA vám usnadní cestu mezi manažerskou elitu

O důležitosti vzdělání v dnešní době nikdo nepochybuje. Vysokoškolský titul už nepředstavuje výhodu, ale jakousi nutnost, bez které je šance na lepší zaměstnání mizivá. Nutno však podotknout, že není titul jako titul. S ohledem na stále větší počet absolventů vysokých škol, si zaměstnavatelé dávají s výběrem uchazečů o zaměstnání pořádně záležet. Jednou z možností, jak své šance podstatně zvýšit, je postgraduální studium Master of Business Administration neboli MBA. V posledních letech se o něm hovoří stále častěji a nutno podotknout, že pouze v pozitivním slova smyslu.

Co že je to „to“ MBA?

Master of Business Administration je forma vysokoškolského postgraduálního programu, který se specializuje na management. Studium mohou podstoupit pouze uchazeči, kteří již mají vysokoškolské vzdělání (bakalářský titul) a dostatečnou (zejména pak manažerskou) praxi. Délka studia MBA program dosahuje dvou, někdy i tří let. Výuka většinou probíhá v angličtině a průměrné školné se v západních zemích pohybuje kolem 10 000 až 20 000 € za semestr. Na nejprestižnějších školách však často přesáhne i 50 000 €. Podstatou studia je poskytnout studentům nejen dostatek teoretického vzdělání v základních disciplínách managementu, ale také zvládnutí mnoha praktických dovedností jako je rozvoj komunikačních schopností, jednání, rozhodování či řešení problémů. V rámci studia se setkáte s případovými studiemi, didaktickými hrami nebo hraním rolí.

Lze studovat MBA i u nás?

Titul MBA, ale především obrovské množství nových znalostí a dovedností, můžete získat i u nás. Jednou z institucí, které tuto formu studia nabízí, je i Ústav práva a právní vědy. Mezi největší výhody studia nepatří jen velmi nízká cena, ale především zkrácená doba studia na dva semestry. Ta se samozřejmě nikterak neprojevuje na kvalitě studia. Naopak – výuka je intenzivnější a progresivnější. Studiem vás budou provázet špičkoví lektoři s praxí na nejprestižnějších školách a často i mezinárodními zkušenostmi. Na konci studia získáte titul MBA (uvádí se za jménem), který je v manažerské praxi globálně uznáván. Spousta absolventů díky němu našla uplatnění u gigantů jako je ČEZ, ČSOB, Česká spořitelna a pod.

Publikováno: 06. 02. 2013

Kategorie: Vzdělání

Autor: Adam

Tagy: master of business administration | mba | studium mba