Investujte do svého bezpečí nechte si zhotovit kvalitní hromosvod

Investujte do svého bezpečí nechte si zhotovit kvalitní hromosvod

Že se při bouřce nemůže nic stát, když jste schovaní v bezpečí domova? Pokud váš dům není v pořádku hromosvod, může na vás čekat nepříjemné překvapení. Silné výboje energie v podobě blesků si totiž nevybírají a mohou udeřit i na nejméně vhodné místo. Z toho důvodu je dobré být opravdu připraven a investovat do kvalitního a správně zhotoveného hromosvodu. Jaké části jsou důležité a na koho se obrátit, když potřebujete hromosvod? To všechno se dozvíte v tomto článku.

Odborný návrh projektu

Každý hromosvod má své náležitosti, které je potřeba splnit. Vzhled, rozmístění a další parametry konkrétního výsledku ale z velké části záleží na tom, na jakou stavbu má být nainstalován. Z toho důvodu je vždy na začátku vypracování projektu hromosvodu. V některých případech mohou odborníci přijít i se dvěma či více variantami, ze kterých si následně majitel může vybrat i podle toho, kde bude hromosvod nejvíce nenápadný.

Kvalitní zemnění

Aby byl odvod přebytečného výboje energie opravdu efektivní, musí mít každý hromosvod kvalitní základový zemnič. Jeho správná instalace a propojení s celým systémem je naprosto zásadní pro bezpečné fungování hromosvodu. Rozhodně tak jde o úkol, který je potřeba svěřit profesionálům.

Realizace a případné opravy

Dalším velmi důležitým bodem je samotná realizace hromosvodu. Nainstalování všech komponentů a jejich otestování, zda správně fungují. S tím se pojí i pravidelné revize a případné opravy. Hromosvod je totiž potřeba jednou za čas zkontrolovat a ověřit, že všechno funguje správně. Kromě vnější ochrany je dobré nechat zpracovat také projekt na ochranu před přepětím u vnitřní elektroinstalace. Můžete si tak ušetřit mnoho problémů a efektivně ochránit vlastní elektronické vybavení před zbytečným poškozením.

Publikováno: 23. 01. 2022

Kategorie: Bydlení

Autor: Adam