Pitnou vodu bychom neměli brát jako samozřejmost

Pitnou vodu bychom neměli brát jako samozřejmost

Voda je životodárná tekutina, bez které by život na Zemi nemohl existovat. Má mnoho podob a každý vzorek je svým způsobem unikátní. Rozdíly sice často nejsou pouhým okem vidět, ale obvykle je nezbytné, aby byla průmyslově upravena a až poté ji lze označit jako zdravotně nezávadnou neboli pitnou. O čištění vody se starají specializované firmy, které disponují úpravnami. Jedním ze specialistů je i G-servis Praha, který využívá jak léty osvědčené technologické postupy, tak i inovativní systémy. Prvním krokem je filtrace vody, v rámci které jsou z ní odstraněny nerozpuštěné látky, železo či složitější polutanty jako je arzen nebo uran. Tyto procesy se neobejdou bez speciálních sorpčních materiálů. V posledních letech se úpravny vody neustále zdokonalují a prim hrají membránové procesy, jejichž princip tkví v separaci látek prostřednictvím přepážek s různou mírou propustnosti. G-servis Praha využívá především ultrafiltraci a reverzní osmózu. V poslední fázi úpravy pitné vody dochází k hygienickému zabezpečení. Do vody je dávkován roztok chlornanu sodného nebo jiného oxidačního činidla, které zamezí kontaminaci mikroorganismy. Alternativou je dezinfekce UV zářením nebo ozonizace. G-servis Praha disponuje také mobilní úpravnou pitné vody, která slouží k zajištění zdroje pitné vody bez ohledu na jejím umístění. Mobilní úpravna vody nachází uplatnění při haváriích a výjimečných stavech, kdy je zapotřebí okamžitá úprava kontaminované vody. Další zajímavé informace o procesech, které předchází tomu, než se pitná voda dostane do vodovodního potrubí, najdete na webu www.g-servis.cz.

Publikováno: 24. 09. 2013

Kategorie: Technika

Autor: Adam

Tagy: filtrace vody | mobilní úpravna vody | reverzní osmóza | úprava vody | úpravna vody