Reklama

Ochrana přírody Milovice

Navštivte přírodní rezervaci divokých koní, zubrů a praturů u Milovic

Dresy DDsport

Vyrábíme sportovní dresy pro všechny sporty s tradicí 25 let. Oblékáme profesionály i rekreační sportovce.

Zajímavé tipy

Skvělé tipy

Uzavírka místní komunikace – kdy je zapotřebí a kdo se o ni postará?

Realizace některých stavebních prací se neobejde bez zásahu do dopravy po veřejných komunikacích. V takovém případě je nezbytné provést určitá opatření, v rámci kterých je část komunikace uzavřena. Dopravní uzávěra musí být realizována tak, aby nedošlo k výraznému narušení provozu. Ale kdo se o vše postará a jak postupovat?

Realizaci uzavírky místní komunikace je třeba svěřit odborníkům, kteří provádí dopravně inženýrské opatření. Ti disponují profesionálními prostředky a materiály, tedy především sortimentem dopravních značek a veškerým světelným zařízením. Ještě předtím, než dojde k samotné instalaci, musí být zpracována detailní projektová dokumentace. Tu obvykle tvoří:

  • všeobecné údaje o povaze stavebních prací, resp. důvody, kvůli kterým bude uzavírka místní komunikace provedena
  • použité výchozí podklady
  • technické řešení stavby
  • návrh dopravních opatření
  • zásady označování pracovního místa
  • bezpečnost provozu

Jak jsme již uvedli výše, důvody pro realizaci dočasné uzavírky může být mnoho – např. rekonstrukce a opravy místní komunikace, výstavba kanalizace, revitalizace lokality apod. Jednoduše veškeré procesy, které nelze provést za běžného provozu.

Na koho se obrátit?

Mezi zkušené firmy, které se v oboru dopravního inženýrství pohybují již několik let, patří společnost HPN projekt s.r.o. Ta pro vás vypracuje dopravně inženýrské opatření (DIO) pro jakýkoliv typ uzavírky/objížďky na komunikacích všech tříd (včetně dálnic). DIO projedná se všemi subjekty, které jsou do projektu zainteresovány, tedy s Policií ČR, správci komunikací, obecním úřadem, autobusovými dopravci a příslušnými silničními správními úřady. Samozřejmostí je také zapůjčení veškerého potřebného dopravního značení, zajištění instalace a nepřetržitého servisu.

V případě HPN projekt s.r.o. se můžete spolehnout na rychlé jednání a maximální profesionalitu. Další informace najdete na www.hpnprojekt.cz.