Využijte v roce 2013 náhradní plnění a pomožte nejen sobě, ale i handicapovaným

Využijte v roce 2013 náhradní plnění a pomožte nejen sobě, ale i handicapovaným

Podle § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. jsou firmy a zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci povinni zaměstnat minimálně 4% osob se zdravotním postižením (neboli OZP) a to i instituce, které spadají do organizační složky státu. Způsobů, jak paragraf dodržet, je hned několik. Kromě zmíněného zaměstnání 4% zdravotně postižených zaměstnanců je možno do státní kasy odvést 2,5 průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP. Mnohem efektivnější je ovšem třetí možnost – náhradní plnění. Jeho podstatou je odebrat výrobky nebo služby od zaměstnavatelů s více než 50% podílem zaměstnanců OZP. Avizované změny náhradního plnění se začátkem roku 2013 konat nebudou a i nadále bude platit novela z roku 2012. Důvodů, proč zvolit tuto alternativu a nedotovat státní rozpočet poměrně vysokými částkami, je hned několik.
  • Budete-li odebírat výrobky či služby od firem zaměstnávajících více jak polovinu OZP, předejdete případné pokutě, kterou by vám mohl udělit úřad práce a to ve výši až 1 milionu Kč.
  • Získáte potřebné služby a výrobky, které byste využívali tak jako tak a vyhnete se starostem a administrativou spojenými se zaměstnáváním OZP.
  • Náhradní plnění 2013 vám pomůže optimalizovat náklady a vaše peníze skutečně doputují na podporu OZP.
  • Pro zdravotně postižené osoby je seberealizace velmi důležitá. Zaměstnání invalidních důchodců máte tedy význam nejen z finančního, ale především psychického hlediska.

Plynou z využívání náhradního plnění nějaké povinnosti?

Rozhodnete-li se v roce 2013 pro zaměstnávání OZP, budete muset do 15.2. následujícího roku (tedy 15.2. 2014) doložit veškerou dokumentaci na příslušném úřadě práce. Tu pro vás musí povinně zpracovat poskytovatel náhradního plnění.

OZP pracují spolehlivě a svědomitě

Pokud vám vaše kapacity nedovolují zaměstnat OZP, nechcete svými úsporami financovat státní rozpočet a vyhnout se pokutě, obraťte se na specializované agentury, které se zabývají právě zaměstnáváním invalidních důchodců a OZP. Tyto osoby mají pracovní náplň adekvátní ke svému handicapu a vykonávají svou práci velmi spolehlivě. Často jsou mnohem svědomitější, než zaměstnanci, kteří jsou po zdravotní stránce zcela v pořádku. Mezi nejčastější služby patří úklidové práce, ostraha objektu, technická správa budov, recepční a vrátenské služby či údržba zeleně. Zkrátka záležitosti, které každý z nás využívá zcela běžně.