Vzduchové filtry a systémy na čištění vzduchu v průmyslových podnicích

Vzduchové filtry a systémy na čištění vzduchu v průmyslových podnicích

V průmyslových podnicích a výrobnách dochází ke kontaminaci vzduchu množstvím škodlivých látek a provozovatelé jsou podle zákona povinni zajistit optimální prostředí. K tomu slouží systémy pro filtraci vzduchu (filtry, bio-filtry...), pračky vzduchu a další příslušenství. Mezi renomované dodavatele, kteří se na tento obor profilují, patří společnost BIO-GEO-EKO s.r.o. Na trhu působí od roku 1993 a zpočátku se zabývala především úpravou odpadů biologickými a fyzikálně-chemickými metodami. Problematikou čistoty ovzduší se začala zabývat v roce 2994 a v současné době úzce spolupracuje s italským výrobcem systémů na čištění vzduchu Ecochimica.

Ve kterých oborech je čištění vzduchu nezbytné?

Společnost BGE nabízí efektivní uhlíkové, pytlové, bio a vzduchové filtry, chemické pračky, spalovny a další typy konstrukcí, které jsou schopny vyčistit jakkoliv znečištěný vzduch. BGE je schopna zajistit vyčištění vzduchu pocházejících z těchto oborů činnosti:

  • potravinářský průmysl
  • chemicko-farmaceutický průmysl
  • gumárenský-plastikářský průmysl
  • sklářský průmysl
  • textilní-koželužský průmysl

Mezi odběratele systémů na čištění vzduchu však patří také papírny, cementárny nebo spalovny odpadu. Kontaminovaný vzduch lze zbavit zápachu, prachu, výparů, aerosolu, výparů (zásaditých, kyselých, korosních...) a dalších nečistot.

Nebojte se zeptat na to, co vás zajímá!

BGE nepatří mezi obyčejné prodejce, ale mezi specialisty s individuálním přístupem. Nabízí nadstandardní servis, který zahrnuje také poradenství a doporučení optimálního systému. V případě zájmu pro vás zajistí komplexní dodávku, včetně vzduchotechniky.

Máte zájem? V tom případě neváhejte odborníky z BGE kontaktovat. Pro další informace navštivte webovou prezentaci na www.bge.cz.

Publikováno: 10. 06. 2014

Kategorie: Technika

Autor: Adam

Tagy: čištění vzduchu v průmyslu