Znáte základní školení v oblasti BOZP a PO? Ideální jsou jako e-learning

Znáte základní školení v oblasti BOZP a PO? Ideální jsou jako e-learning

Stát nakládá na bedra firem poměrně hodně povinností. K těm patří i školení BOZP a PO. Co mezi ně patří, pro koho jsou povinná a jak je realizovat s co nejmenšími náklady? Školení z oblasti BOZP a PO jsou povinná školení, která musí pro své zaměstnance zajišťovat každý zaměstnavatel. Tuto povinnost stanovují zákony a vyhlášky. Proškolit musí zaměstnavatelé jednak zaměstnance na HPP, ale i tzv. dohodáře, tedy pracovníky a brigádníky na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Většina školení musí být absolvována ještě před nástupem do zaměstnání. Některá je nutné absolvovat opakovaně, tedy je nutné proškolení po nějaké době.

Školení BOZP

Toto školení stanovuje zákoník práce § 103 odst. (2) z. č. 262/2006 Sb. a je povinné při nástupu do zaměstnání a pak opakovaně vždy po dvou letech. Zaměstnavatel je povinen zajistit osnovu školení a záznam o školení. Školitelem musí být odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. Školení je však možné realizovat pomocí e-learning platformy, což je možné i u všech dalších školení z oblasti BOZP a PO.

Školení PO

Školení požární ochrany stanovuje zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.) spolu s vyhláškou o požární prevenci (246/2001 Sb.) a zákoníkem práce. Toto školení se liší podle toho, zdali jde o činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, nebo s vysokým a zvýšeným požárním nebezpečím. Pokud požární nebezpečí není zvýšené, jde o součást školení BOZP. . U zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí se realizuje jinou formou. Platí, že je nutné jej absolvovat při nástupu a pak jednou za tři roky u vedoucích zaměstnanců a jednou za dva roky u běžných zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit tematický plán a časový rozvrh, současně též záznam o školení. Školitelem musí být osoba způsobilá v PO, případně technik PO. Online školení je opět možné. Firma PREVENT zajišťuje online školení díky svým platformám INSTRUCTOR a EDUNIO. Zjednodušuje tak provádění povinných školení, ale i obecně firemního vzdělávání, již obrovskému množství českých firem.

Školení řidičů

Není školení řidičů jako školení řidičů. Rozlišují se řidiči referenti, řidiči z povolání a posledním školením je pak školení řidičů v oblasti profesní způsobilosti. Důležité je znát rozdíl mezi těmito typy školení a i fakt, že každý zaměstnanec, který řídí nejen firemní, ale i soukromé vozidlo v rámci výkonu svého povolání, musí toto školení absolvovat. Jde o řidiče referenty. Ti, kdo pak mají řízení vozidla přímo v pracovní smlouvě jako náplň pracovní činnosti, absolvují školení řidičů z povolání. Vyřešte ve své firmě školení řidičů online. Šetří čas i peníze. Díky sofistikovaným platformám uhlídáte všechny potřebné dokumenty, které v souvislosti se školením potřebujete, současně též budete mít přehled o nutností opakování školení.

Školení první pomoci

Školení první pomoci opět stanovuje zákoník práce (262/2006 Sb.). Absolvovat jej musí zaměstnanci při nástupu do zaměstnání a pak jednou za dva roky. Ze školení musí být vyhotovena dokumentace: osnova školení a záznam školení. Kurzy první pomoci musí zajišťovat poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Povinná školení na klíč od PREVENT

Všechna zákonná školení v oblasti BOZP a PO lze absolvovat online. Díky společnosti PREVENT nemusíte kurzy a školení vytvářet, ani shánět osoby oprávněné školení realizovat. Zaměstnance je možné proškolit online v rámci hotových kurzů na platformách s podporou školitelů v režimu 24/7. Součástí je též potřebná dokumentace ke školení a taktéž systém, který vás upozorní na nutnost periodického opakování školení. Využít lze tedy hotová školení, ale též po dohodě jejich obsah upravit pro potřeby konkrétní firmy. Online platformy též umožňují vložit vlastní kurzy a využívat pouze prostředí platforem.

Publikováno: 08. 01. 2022

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam