Apostilizace dokumentu: Kdy je zapotřebí a jak ji vyřešit?

Apostilizace dokumentu: Kdy je zapotřebí a jak ji vyřešit?

Předpokladem uznání některých zahraničních dokumentů českými úřady je tzv. apostilizace. Logicky to platí také obráceně – budete-li usilovat o uznání českých dokumentů v zahraničí, mohou vás úředníci odmítnout, protože jste si nezajistili apostille. V praxi se může jednat například o rodný či úmrtní list, výpis z rejstříku trestů, oddací list nebo vysokoškolský diplom. Kde apostilu seženete?

Co je to apostille (apostila)?

Apostille, jinak také apostila, je zvláštní doložka, jejíž funkcí je prokázání ověření podpisu a otisku razítka na dokumentu, který má být použit v zahraničí. Připojuje se za oficiální listinu. Uznávání veřejných listin ověřených apostilou upravuje vzájemná dohoda mezi státy. Na základě mezinárodních smluv slouží jako náhrada tzv. superlegalizace. V podstatě jde o její zjednodušenou formu.

V jakém jazyce se apostila vyhotovuje?

Apostila musí být vyhotovena v úředním jazyce země, ve kterém byla listina vystavena. Proto je rovněž nezbytné vyhotovení ověřeného překladu odpovídající ekvivalentnímu transferu obsahu. Název listiny je vždy uveden stejně – ve francouzštině (Apostille). Tip: Zatímco v některých zemích vám bude stačit apostila, v jiných budete muset zajistit vyšší ověření formou superlegalizace. Předem si proto vždy zjistěte, jaké požadavky ze strany úřadů dané země očekávat. Vyhnete se tím zbytečným komplikacím a ušetříte čas.

Apostilu vám zajistí odborníci

Na koho se v souvislosti s apostilou obrátit? Apostilizací dokumentů se zabývá firma eTuls a pomůže vám s českými dokumenty, které se chystáte použít v zahraničí i se zahraničními listinami určenými pro použití v České republice. Počítejte s tím, že apostilizace dokumentu pro zahraničí zabere cca 2 dny až 2 týdny, v případě některých listin ještě o něco déle. Apostilu zahraničního dokumentu můžete získat za cca 2 dny až 4 týdny. Bližší informace najdete na apostila.cz.

Publikováno: 03. 12. 2018

Kategorie: Skvělé tipy

Autor: Adam

Tagy: apostila | apostilizace dokumentu