ISO certifikace není zbytečná ani pro menší firmy

ISO certifikace není zbytečná ani pro menší firmy

Pro většinu velkých podniků je ISO certifikace samozřejmostí, ale kolem 70 % malých firem certifikát nemá. Osvědčení o jakosti technologických a dalších postupů by se přitom většině z nich vyplatilo. Věděli jste, že je podmínkou veřejných zakázek? Může vám však přinést i další výhody. Absence ISO certifikace znamená, že se vaše firma nebude moct zúčastnit veřejných ani soukromých zakázek, a že nebude konkurenceschopná v rámci unijního trhu. Většina zadavatelů výběrových řízení totiž ISO velmi často požaduje, a to dokonce i subdodavatelů. Proces získání certifikátu je bohužel poměrně nákladný (řádově v desítkách tisíc až milionech) a zdlouhavý, a proto je pro menší společnosti cenově jen těžko dostupný.

Ale co to tedy ten ISO certifikát je a k čemu slouží?

ISO znamená International Organization of Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizace) a jeho účelem je normalizace procesů napříč všemi obory, vyjma elektrotechniky. V současné době existuje přes 18 000 norem a tou nejznámější je ISO 9000. Tato norma spojuje několik dalších standardů – ISO certifikáty 9001, 9002 a 9003. Podstatou ISO certifikace je zavedení systému řízení dle určité systémové normy. Každý certifikát má přitom trochu jiný účel. V případě ISO 9001 jde o management řízení jakosti a ISO 14001 o enviromentální management. V praxi prostřednictvím certifikátu 9001 garantujete dodavatelům to, že poskytujete výrobek či službu, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a splňují očekávání zákazníka. Jde tedy o schopnost firmy dodávat zboží nebo služby v určité kvalitě. Tato norma vyžaduje, aby dodavatel průběžně sledoval spokojenost zákazníky a výsledky monitoringu využil pro zdokonalení vlastního systému řízení. Může se zdát, že ISO certifikát přinese do řízení vaší firmy zbytečnou byrokracii navíc, nicméně velmi brzy zjistíte, že díky normám zprůhledníte a zjednodušíte procesy a usnadníte si možnost zavedení inovací a změn. Chcete-li se o certifikaci dozvědět další informace, zamiřte na www.isocertifikaty.cz.

Publikováno: 03. 01. 2015

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam

Tagy: proč mít iso certifikát | výhody iso certifikace