Jak otcové myslí na budoucnost svých dětí?

Jak otcové myslí na budoucnost svých dětí?

Moderní muž je zároveň i dokonalý táta. Jednoduchá rovnice, dalo by se říct. Platí totiž v každém případě. Ty tam jsou časy, kdy se o děti výhradně starala žena a muži neměli ani ponětí, jaké má jejich dítě kamarády, jaké navštěvuje kroužky a většina z nich musela těžce přemýšlet, do které třídy jejich ratolest vlastně chodí. Tyto doby už jsou skutečně minulostí. Dnes by takový otec neobstál.

Je naprosto běžné, že se tatínci zapojují do výchovy a péče o dítě hned od narození. Není nic šokujícího, když tatínek vozí kočárek, nosí dítě v nosítku, přebaluje ho, krmí, doprovází jej do jeslí, školky nebo rodinných center. Muž na sebe dobrovolně přebírá část úkonů, které byly doposud přisuzovány ženám. V návaznosti na to se pak už zcela automaticky očekává, že se bude tatínek zajímat o výběr školy, bude přesně vědět nejen, kterou třídu dítě navštěvuje, jak se jmenuje jejich učitelka, ale bude se aktivně zapojovat do školních i mimoškolních aktivit.

​Angličtina má potenciál

Jedním z důležitých rozhodnutí, které dítě posune mílovými kroky kupředu, je zajištění výuky angličtiny. Je statisticky dokázáno, že z 90% je to skutečně otec, který přihlásí své dítě na kurzy cizího jazyka a dbá na to, aby se v této oblasti důkladně vzdělávalo. Čím dříve se to stane, tím lépe pro všechny. Dětský mozek je jako tabula rasa, nová informace bývá hluboko a nesmazatelně uložena, zejména pokud si ji dítě spojí s určitou situací nebo pocitem. Angličtina pro nejmenší je ročním kurzem, který využívá metodu Wattsenglish, jež pracuje se základními principy her, emocí a využívá k tomu oblíbené postavy Steva a Maggie. Dítě nevytrhuje z hravého světa, ale přizpůsobí se jeho emočním náladám i potřebám.

https://www.youtube.com/watch?v=5EYO541GDKY

​Tajemství úspěchu je v prožitcích

Jazyková škola JS FAN má velké úspěchy s výukou už i u čtyřletých dětí. Využívá osvědčené a unikátní metody výuky cizího jazyka u dětí , které kromě zmíněných herních prvků vsází i na Total Physical Response aktivity, což jsou přirozené metody pomocí autentických prožitků a smyslů. Rozvoj komunikačních aktivit je podmíněn aktivním používáním jazyka, proto jsou děti rozmísťovány do skupin po maximálně osmi osobách, aby byl garantován specifický osobní přístup, děti se zbavily strachu z mluvení a měly co nejvíce prostoru k vyjádření se.

Kurzy angličtiny formou Wattsenglish jsou určeny už předškolním dětem, které zvládnou být v kolektivu bez rodičů. Prezenční výuka probíhá jednou týdně po dobu šedesáti minut. Harmonogram kurzu je rozvržen do 32 týdnů. Do kurzu je možné přistoupit i během roku s tím, že všechny kurzy mají návaznost na programy i do dalších let.

Publikováno: 03. 11. 2022

Kategorie: Děti

Autor: Adam