Dresy DDsport

Vyrábíme sportovní dresy pro všechny sporty s tradicí 25 let. Oblékáme profesionály i rekreační sportovce.

Zajímavé tipy

Skvělé tipy

Jak vybrat pohřební službu?

Čas od času se nás zeptáte na něco, o čem jsme doposud nenapsali. Na dotazy se snažíme odpovídat individuálně, ale když se nahromadí několik stejných, snažíme se to vyřešit informativním článkem. Ten dnešní je poněkud netradiční. Ale ať chceme, nebo ne, téma se týká nás všech, bez výjimky. Otázka dne zní – Jak vybrat pohřební službu?

Smrt je nedílnou součástí našich životů a většinou nás zasáhne v momentě, kdy na ni nejsme připraveni. A přestože se smrtí našich blízkých zemře i kus nás sebe samých, musíme řešit neodkladné záležitosti, mezi které patří i výběr pohřební služby.

Spousta lidí netuší, že se kvalita a ceny pohřebních služeb často diametrálně liší a svěří smuteční obřad do rukou pohřební služby, která byla přivolána k odvozu zesnulého. Taková povinnost však neexistuje a je jen na vás, na kterou pohřební službu se poté obrátíte. Detailní informace o vybrané pohřební službě získáte na webových stránkách (viz. tato pohřební služba Brno), případně telefonicky. Na následné osobní schůzce zjistíte, zda služby odpovídají realitě. Příjemné jednání, transparentnost a přesná cena za jednotlivé položky musí být samozřejmostí!

Nabídky pohřebních služeb mívají různý charakter, ale jejich základ bývá stejný. Vybraná pohřební služba by proto měla splňovat tyto náležitosti:

  • několik variant pohřbů
  • jasné ceny za pohřební služby (včetně DPH)
  • kompletní pohřební služby včetně těch doplňkových (urny, rakve, květinová výzdoba, smuteční projev, smuteční oznámení apod.)
  • kontrola nad zesnulým – pohřební služba by se měla postarat o zesnulého od doby převzetí až do vydání urny nebo pohřbu
  • trvale dostupná telefonní linka
  • jasná smlouva bez skrytých dodatků o možném navýšení ceny, přesně specifikovaný rozsah objednaných služeb

Většinou platí, že dobrou pohřební službu poznáte na první pohled. První dojem napoví více než si myslíte a budou-li zaměstnanci příjemní a ochotní, pravděpodobně jste zvolili dobře. Přesto se orientujte na pohřební ústavy, které garantují profesionalitu a etickou úroveň dlouhodobou působností.

Článek jsme připravili s odborníky z pohřební služby Harmonie. Tato brněnská pohřební služba působí patnáctým rokem a její prezentaci najdete na www.pohrebni-sluba.cz.