Odštěpný závod zahraniční společnosti

Odštěpný závod zahraniční společnosti

Vlastníte zahraniční společnost a chcete začít podnikat i na území České republiky? Pak se neobejdete bez tzv. odštěpného závodu. V minulosti obchodní zákoník operoval s termínem organizační složka, nicméně od 1.1.2014 byly termíny sjednoceny a nyní se tuzemské i zahraniční organizační složky označují souhrnně jako odštěpné závody, a to nehledě na umístění sídla společnosti.

Co je to odštěpný závod a jaký je jeho přínos?

Odštěpný závod slouží jako pobočka, tedy část závodu s určitou hospodářskou a funkční samostatností. Může se jevit jako samostatná část zahraniční společnosti reprezentující určitý souhrnu věcí v České republice. Na druhou stranu však nemá právní subjektivitu a i po jejím zřízení se vždy jedná jen o část závodu společnosti. To v praxi znamená, že odštěpný závod nemůže jednat „sám za sebe“. Smluvní stranou je bezpodmínečně sama společnost. Zřízení odštěpného závodu přináší společnosti množství výhod. V prvé řadě možnost odštěpným závodem právně disponovat, v řadě druhé opravňuje vedoucího k zastupování společnosti ve všech záležitostech, které s odštěpným závodem souvisí, a to i před úřady a soudy. Za zmínku stojí také možnost udělení obchodní plné moci v souvislosti s právním jednáním ohledně záležitostí odštěpného závodu. V rámci zřízení odštěpného závodu je zapotřebí dokumentace mateřské společnosti. Dokumentace musí formou a obsahem odpovídat platné legislativě daného státu. Ke vzniku odštěpného závodu dojde zapsáním do obchodního rejstříku. Musí mít vlastní sídlo a IČO. Vede si samostatné účetnictví a řádně platí daně. V podstatě se příliš neliší od tuzemské firmy.

Zřízení odštěpného závodu na klíč

Službu zřízení odštěpného závodu nabízí společnost Companies.cz. Profesionálové za vás zařídí veškeré úřední záležitosti a postarají se o to, aby bylo zřízení rychlé a bezproblémové. Součástí portfolia služeb je také zakládání s.r.o. na klíč, prodej ready made firem a pronájem virtuální kanceláře.