Online kurzy s platformou INSTRUCTOR

Online kurzy s platformou INSTRUCTOR

Česká firma PREVENT patří mezi absolutní špičku v oblasti bezpečnosti práce  a firemního vzdělávání. Prostřednictvím svých platforem INSTRUCTOR a EUDINO již připravila kvalitní online kurzy pro stovky tisíc zaměstnanců. Kromě BOZP a PO, které většina klientů vnímá jako klíčové, však platformy nabízí i široké spektrum dalších hotových kurzů.

Výhody online kurzů pod taktovkou INSTRUCTORA

Online školení zaměstnanců se pozvolna stává standardem. Hlavními pozitivy jsou flexibilita, finanční úspora, ale také snadná kontrola ze strany zaměstnavatele – ten si může zkontrolovat, jestli zaměstnanec kurz skutečně absolvoval. V případě vzdělávací platformy INSTRUCTOR je správa a organizace školení vskutku sofistikovaná – umožňuje sledování progresu, zda účastníci kurzu opravdu splnili nastavený plán. Výčet základních funkcí mimo jiné zahrnuje hlídání termínů, notifikace či tvorbu reportů. Co se týče nabídky hotových (tzn. předpřipravených) online kurzů PREVENTU, byly koncipovány s ohledem na potřeby většiny firem. Čítá školení požární ochrany a BOZP, které představují „povinnou dvojku“, ale také školení řidičů, první pomoci a množství dalších kurzů včetně BOZP při home office, kurzu informační a kybernetické bezpečnosti, kurzu řešení konfliktů, vedení porad a další. Všechny interaktivní kurzy charakterizuje intuitivní ovládání, příjemné grafické prostředí s autorskou grafikou a vždy aktuální legislativa.

Online kurzy na míru a tvorba vlastních kurzů

Společnost PREVENT nezapomíná ani na firmy se specifickými požadavky. Nabízí jim výrobu online kurzů na míru, a to na libovolné téma na základě dodaných podkladů. Další možností je tvorba kurzů vlastními silami, a to v Powerpointu nebo Keynotes.

S INSTRUCTOREM získáte prvotřídní podporu

Nedílnou součástí online kurzů INSTRUCTOR je i komplexní podpora. Společnost PREVENT se v oblasti online školení BOZP a PO pohybuje od roku 2002 a její produkty již využily tisíce firem. Zákazníci se tak mohou spolehnout na rozsáhlé zkušenosti, které jsou znát ve všech aspektech kurzů.
  • INSTRUCTOR nabízí ověřené smluvní garance a právní ochranu,
  • vysoce propracované prostředí kurzů,
  • spolehlivý servis včetně technické a odborné podpory,
  • elektronické podepisování certifikátů.

Jak často školení pro zaměstnance provádět?

Frekvenci školení BOZP určuje zaměstnavatel, doporučuje se jej absolvovat 1× za dva roky. Stejné je to i se školením první pomoci a školením řidičů (v případě tohoto školení je optimální frekvence 1× ročně). Jiná pravidla platí o školení PO- podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky, zaměstnanci 1x za 2 roky. Další informace o školící platformě INSTRUCTOR najdete na na webových stránkách instructor.cz.  

Publikováno: 10. 11. 2022

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam