Podnikat může každý, třeba se jen nebát a mít výdaje pod kontrolou

Podnikat může každý, třeba se jen nebát a mít výdaje pod kontrolou

Vlastní podnikání na jedné straně představuje velikou příležitost k seberealizaci, na druhou stranu však často může způsobit stresy a to především ty finanční. Od začátku je tak třeba ke svým výdajům přistupovat precizně a všechny držet pod kontrolou. Pak už jen máloco může jít špatně. Podívejte se s námi, jak to lze udělat. Začít podnikat v dnešní době je na jedné straně velkou výzvou, ale na druhé straně je zapotřebí překonávat mnoho překážek. V samém začátku podnikání se také vyplatí důkladně dbát na to, kam se veškeré finance vynakládají.

Jak usnadnit rozjezd svého podnikání

Vyplatí se tak zaměřit pozornost na optimální výběr bankovních produktů, kterých je v dnešní době na finančním trhu záplava, ale jejich podmínky se zásadně liší. Trvejte však na tom, že chcete získat účet, který bude pro vás skutečně výhodný. Nenabídne-li vám banka dostatek výhod, tak abyste mohli být plně spokojeni, neváhejte přejít k jiné. V tom spočívá výhoda dnešní konkurenční doby. Banky si klienty musí předcházet a to nejen fiktivními gesty, ale skutečnými výhodami.

Jaký podnikatelský účet zvolit

Na finančním trhu existuje v současnosti celá řada zajímavých možností. Za pozornost například jistě stojí firemní účet od mBank, což je podnikatelský účet bez poplatků. Výhodou tohoto typu účtu je fakt, že není zatížený poplatky. Nejsou tak zpoplatněny aktivity spojené s jeho založením a vedením, stejně tak nejsou zatíženy poplatky ani výběry z tuzemských bankomatů a v zahraničí od částky 1 500 Kč výše. Bez poplatků jsou prováděny také všechny příchozí a odchozí tuzemské platby, trvalé příkazy a inkasní platby i okamžité převody mezi účty v rámci téže banky. Bez zpoplatnění je rovněž možné využít příležitost k měsíčnímu vkládání částky do výše 50 000 Kč v hotovosti na poště. Ke kontu je současně přidělena i debetní platební karta, jejíž velkou výhodou je skutečnost, že lze zpětně získat 1 % z každé uskutečněné transakce jejím prostřednictvím, a to až do výše 2 500 Kč měsíčně.

Rychlost v první řadě

Dnešní doba je rychlá a protože požaduje rychlost taky od nás, musíme ji i my požadovat od ostatních. Nejinak je tomu v případě bankovních institucí, kde je vhodné lpět na jejich důsledné flexibilitě a operativnosti. Především nízkonákladové banky jsou však velmi ochotné k rychlé spolupráci a vykazují vstřícnost v mnoha jiných ohledech. Kroky spojené se založením účtu se tak mohou odehrát ve valné většině prostřednictvím vašeho počítače, dokumenty můžete zaslat oskenované elektronickou poštou či jiným kanálem. Mnoho bank také neváhá za vámi vyslat kurýra, který doručí originály dokumentů s podpisy. Vám tak ušetří čas a výdaje za dopravu spojené s osobní návštěvou banky. Přecházíte-li od jedné banky ke druhé, je možné vystavit plnou moc a nová banka se pak již na základě tohoto zplnomocnění o většinu nezbytných aktivit postará sama. Ostatně jste jejich nový klient a oni se před vámi musí ukázat v tom nejlepším světle.

Bezpečnost především

Samozřejmostí, kterou od banky prakticky očekáváme, je zabezpečení veškerých dat, která jí svěříme. Banky jsou si této povinnosti vědomy a vynakládají nemalé finanční prostředky na to, aby zabránily hackerským pokusům či phishingu, kdy jsou klienti po vstupu do svého účtu v internetovém bankovnictví záměrně přesměrováni na další portál, který však již nemá s konkrétní bankou nic společného. Bezpečné tak musí být nejen internetové bankovnictví, ale i užívání mobilních aplikací, jejichž výhodou je, že se dají používat prakticky kdekoliv. Stejně tak odstávky, kdy jsou systémy aktualizovány, musí být s dostatečným předstihem ohlášeny dopředu a zároveň musí být co nejkratší. Klienti si nepřejí v dnešní době čekat a mají na to plný nárok. Banky tak musí být schopny zaplatit výkonné odborníky, kteří vše zajistí kvalitně a zároveň v nejkratší možné době.

Globální svět

Při svém podnikání musíte myslet především na to, že svět je globální a uspějí pouze ty nápady, které jsou snadno aplikovatelné a přenositelné. Nebojte se tak vsadit i na nejnovější dostupné technologie, jeví-li se vám jako užitečné. V tomto ohledu se totiž šetřit nevyplatí. Svět se stále vyvíjí dopředu. Zní to sice samozřejmě, ale i užívání počítačů a mobilních telefonů, bez kterých si dnešní osobní ani pracovní život nelze představit, mnoho lidí zpočátku také dlouho odkládalo. Měli představu, že tyto novoty nejsou pro ně tolik důležité a že se bez nich dost dobře dokážou obejít. Historie však ukázala, že moderní technologie vítězí. Na to je při podnikání zapotřebí myslet nejvíce.

Publikováno: 13. 04. 2018

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam