Jak na překlady se soudním ověřením?

Jak na překlady se soudním ověřením?

Situací, kdy po nás úřady nebo jiné instituce vyžadují soudní překlad (neboli úřední překlad či překlad s kulatým razítkem), je nespočet. Tento specifický typ překladů se nejčastěji týká rodných a oddacích listů, výpisů z rejstříku trestu, vysokoškolských diplomů a mnoha dalších dokumentů. A všechny mají jednu věc společnou – překlad musí vyhotovit pouze překladatel, který byl k vyhotovování jmenován příslušným krajským soudem. V praxi to znamená, že se nemůžete obrátit na libovolnou překladatelskou agenturu, ale pouze tu, která má na soudní překlady příslušné pověření.

Jak vypadá soudní překlad?

Soudní překlad musí být neodlučitelně svázán s originálním dokumentem, obsahuje doložku, podpis a pečeť překladatele. Překlad je často vázán trikolórovou šňůrkou, ale stejně tak může být prošit i sešívačkou. V tlumočnické doložce jsou obsaženy informace o překladateli. Tedy to, že je k vyhotovování překladů jmenován soudem, včetně konkrétního místa registrace. Nesmí chybět ani číslo, pod kterým je překlad k vyhledání v tlumočnickém deníku daného překladatele. Soudně ověřený překlad může být spojen také s ověřenou kopií originálního dokumentu. Ověřené kopie vyhotovují notáři, nicméně neodpovídají za správnost obsahu. Ověřená kopie má z legislativního hlediska stejnou váhu jako originál. [idea]Tip: Online překladačům se v případě překladu důležitých dokumentů vyhněte. Tzv. translátory bývají velmi nepřesné a je proto lepší využít služeb překladatelské agentury.[/idea]

Kdy nelze provést ověření kopie?

Pozor, notář neprovede ověření dokumentů, jejichž jedinečnost nelze kopií nahradit (např. občanské průkazy, pasy, šeky, směnky..). To platí také pro ověření kopií dokumentů, v jejichž originálu notář zahlédne změny, doplňky, vsuvky, škrty a jiné úpravy, kvůli kterým by mohla být oslabena důvěryhodnost dokumentu.

Potřebujete úředně ověřený překlad do zahraniční?

Potřebujete-li soudní překlad za účelem styku se zahraničními orgány, neobejdete se bez apostily. Apostila (Apostille) je zvláštní doložka, která dle mezinárodních smluv v určitých případech nahrazuje tzv. superlegalizaci (vyšší ověření listin). Jedná se např. o Úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (vydána 5. října 1961). Díky této smlouvě může ověření dokumentů zajistit orgán v zemi, ve které byl dokument vystaven (tzv. apostilní orgán) a není zapotřebí jej posílat na zastupitelský úřad v zahraničí. [idea]O tom, zda je k ověření překladu nezbytné provedení superlegaliazce nebo apostily se můžete informovat na zastupitelském úřadu České republiky.[/idea] Apostilu vystavuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V případě listin vydaných justičními orgány (soudy, exekutorské úřady, státní zastupitelství, notáři) se obraťte na Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Překlad apostily

Pro předložení dokumentů opatřených apostilou v zahraniční zemi budete potřebovat její ověřený překlad. Apostila se totiž ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly dokumenty vystaveny. Apostila - Belgie

Tip na závěr: Překlady se soudním ověřením z a do 53 jazyků

Potřebujete překlad se soudním ověřením a to v co nejkratším čase? Soudně ověřené překlady z a do standardních jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, španělština, ukrajinština a slovenština) můžete mít k dispozici expresně do 3 hodin od dodání originálů. Stačí se obrátit na renomovanou jazykovou školu Jipka, která nabízí komplexní překladatelské služby. Překladatelé z Jipky spolupracují s odborníky z dané oblasti a podílí se na překladu napříč všemi obory. Samozřejmosti jsou i překlady notářských doložek, apostil a razítek. Všechny důležité informace ohledně soudně ověřených překladů najdete http://www.jipka.cz/.
Foto:  Oregon Department of Transportation, Wiki Commons