Profesionální překlady od MEDIA MARKET

Profesionální překlady od MEDIA MARKET

Posouzení kvality překladu je vždy subjektivní. Existují sice obecné normy pro jazykové služby, ale rozhodujícím kritériem je vždy očekávání zákazníka. Proto je důležité jasně definovat, porozumět a odsouhlasit úroveň poskytovaných služeb a související ceny. Tyto články vysvětlují některé pojmy a definují požadavky na úroveň jazykových služeb poskytovaných společností MEDIA MARKET s.r.o. Jednotlivé články jsou výňatkem z dokumentu DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB společnosti MEDIA MARKET s.r.o. a měly by sloužit jak překladatelům, tak i zákazníkům. Definice nezahrnují veškerá možná očekávání zákazníků, a měly by být individuálně doplněny nebo upřesněny v konkrétních objednávkách. ZÁKLADNÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY PŘEKLAD Překlad je definován jako kompletní převedení textu ze zdrojového jazyka do cílového jazyka. Překladatel je zodpovědný nejen za překlad textu, ale také za správné použití konvencí zavedených v cílovém jazyce (např. typ uvozovek, interpunkce u odrážek, použití velkých písmen v nadpisech atd.). Cílový text by měl být konzistentní s referenčním materiálem včetně dříve přeložených textů, pokynů pro použití stylu, terminologie a specifických požadavků zákazníka nebo projektu, a také by měl zohledňovat specifické konvence a terminologii zavedenou v daném oboru. Jakékoli další (nejazykové) charakteristiky souboru by měly zůstat nezměněny. EDITACE PO PŘEKLADU Editace po překladu je definovaná jako řada kontrol následujících po překladu, v jejichž průběhu překladatel ověřuje, zda veškeré požadavky a dohodnuté kvalitativní normy byly v cílovém jazyce splněny. Editace po překladu typicky zahrnuje kontroly uvedené v článku CHARAKTERISTIKY PŘEKLADU

Publikováno: 24. 05. 2012

Kategorie: Podnikání

Autor: Adam

Tagy: překlad | překlady | profesionální překlad