Protipožární dveře a jejich specifika

Protipožární dveře a jejich specifika

Každá úniková cesta by měla být zabezpečena kvalitními protipožárními dveřmi konstruovanými podle zákonem stanovených technických norem. V nákupních centrech, veřejných institucích nebo na stadionech, všude musí být k dispozici únikové prostory pro případ evakuace osob během mimořádné události. Pojďme se podívat, v čem se požární uzávěry odlišují od klasických dveří.

Konstrukce požárních dveří dle platných norem

Vyhláška 202/1999 Sb. Ministerstva vnitra stanovuje konstrukční podmínky pro požární ocelové dveře a jejich doplňky. Všechny tyto uzávěry se vyznačují zvýšenou odolností proti nepříznivým vnějším vlivům a jsou určeny jak pro exteriérové, tak interiérové využití. Tato odolnost může být trojího typu, jenž se označuje DP1, DP2 a DP3. První typ zahrnuje protipožární ocelové dveře z nehořlavého materiálu, u druhého typu se jedná o uzávěry, které kromě oceli obsahují navíc dřevěné prvky. Označení DP3 náleží dřevěným požárním dveřím. Výroba protipožárních dveří je dána požárními předpisy. Nejen samotná konstrukce uzávěru, ale také jejich prvky podléhají přísným technickým normám. Mezi tyto prvky patří například kliky či kování. Požární dveře musí jít v případě evakuace otevřít ručně, a proto by neměly zůstávat zamčené.

Požární zárubně a typy uzávěrů

Požární dveře by měly být zasazeny do ocelových zárubní, které je možné instalovat s těsněním nebo bez něj. Tyto zárubně jsou nedílnou součástí protipožárních únikových cest. Pakliže by neodpovídaly stanoveným předpisům, požární uzávěry by nemohly správně plnit svou funkci a nebyly by dostatečně odolné. Protipožární dveře mohou být provedeny v několika variantách. Společnost BB-kovo s.r.o. nabízí tři typy provedení, a sice požární dveře prosklené výřezové, prosklené rámové a prosklené ocelové sestavy.

Publikováno: 03. 10. 2017

Kategorie: Bydlení

Autor: Adam

Tagy: požární dveře | požární ocelové dveře