Sociální služby pro seniory

Sociální služby pro seniory

Proč měnit zaběhlé pracovní úkony, když nějakým způsobem vyhovovaly i našim předchůdcům? Tímto se řídí mnoho pracovníků v nejrůznějších oborech, i když by jim inovativní přístup mohl usnadnit a urychlit prováděné činnosti v zaměstnání. Jsme prostě konzervativní národ a změnám zpravidla nejsme přístupní. Konkrétní případ Vám uvedu na systému sociálních služeb pro seniory. Populace stárne, a tudíž mnoho rodin řeší či bude muset řešit situaci, jak se postarat o nesoběstačnou maminku, tatínka, babičku či dědečka. Nepotřebuje-li senior odborný lékařský dohled a zdravotní péči a umožňuje-li to finanční situace rodinných příslušníků, tak jsou staří nesoběstační lidé setrváni v jejich domácím prostředí za podpory a péče rodiny, příp. za pomoci terénního zdravotně-sociálního pracovníka. Horší situace nastává, pokud se zdravotní stav nesoběstačného seniora rapidně zhorší a neobejde se bez nepřetržité odborné zdravotní péče. V tomto případě rodinným příslušníkům nezbývá jiná možnost než umístit svého nesoběstačného blízkého do sociálního pobytového zařízení (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, dům s pečovatelskou službou). Umístění předchází časově i finančně náročné vyhledání v telefonních seznamech či obvolání jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb a vyplnění několika žádostí. Jelikož populace stárne a seniorům je poskytována kvalitní zdravotní péče, tak státní domovy důchodců praskají ve švech a čekací doby na umístění seniora se neustále prodlužují. Proč si tedy neušetřit čas tím, že se k zajištění všech sociálních služeb (pobytové, terénní, ambulantní) pro seniory bude vyplňovat pouze jedna žádost a veškeré informace o státních i soukromých ubytovacích zařízeních pro seniory včetně jejich nabízených službách (, jež mnohdy nemají naplněnou kapacitu), budou na jednom místě?

Všechny sociální služby pro seniory najdete na SeniorKontakt.cz

K tomuto zásadnímu kroku dopředu v sociálních službách se rozhodla nová online služba Senior Kontakt. Ta je určena k rychlému a jednoduchému propojení seniorů, jejich rodinných příslušníků, zdravotně-sociálních pracovníků či dalších pracovníků v péči o seniory s poskytovateli sociálních služeb pomocí JEDNÉ ŽÁDOSTI. Služba Senior Kontakt není určena pouze seniorům a jejich rodinným příslušníkům, ale i zdravotně-sociálním pracovníkům v nemocnicích či v léčebnách dlouhodobě nemocných, pracovníkům v péči o občana na městských a krajských úřadech a praktickým (obvodním) lékařům.

Publikováno: 27. 06. 2014

Kategorie: Skvělé tipy

Autor: Adam

Tagy: sociální služby pro seniory