Vše, co potřebujete vědět o dražbách nemovitostí v exekuci, ale bojíte se zeptat

Vše, co potřebujete vědět o dražbách nemovitostí v exekuci, ale bojíte se zeptat

Exekuce sice není poprava, jak se někdy obecně označuje, ale mnoho lidí na ni přesto pohlíží jako na úplný konec. Pravdou je, že nucený výkon exekučního titulu, který spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka ve prospěch věřitele, je často likvidační. Nicméně je zde i druhá strana mince. Na exekuci lze hledět jako na jedinečnou příležitost k nabytí majetku za výhodnou cenu. Pokud vás někdy napadlo, že se zúčastníte dražby nemovitostí, přečtěte si o ní všechny podstatné informace.

Jaké druhy nemovitostí mohou být předmětem dražby?

Do dražby nemovitostí se běžně dostávají byty, rodinné domy, pozemky, kancelářské či rekreační objekty. Předmětem může být v podstatě libovolná položka, která se stane předmětem exekuce nemovitostí.

Za jakou cenu se nemovitosti v dražbě prodávají?

Dražba nemovitostí v exekuci představuje příležitost pro každého, kdo chce při nákupu nemovitého majetku výrazně ušetřit. Exekutorský úřad může obvyklou cenu snížit až na její 1/3. V praxi to znamená úsporu ve výši několika několika set tisíc až milionů korun. Za jakou částku se nakonec nemovitost vydraží, však závisí na zájmu účastníků dražby.

Kdo se dražby nemovitostí může zúčastnit?

K podmínkám pro účast v dražbě nemovitostí, jež se staly předmětem exekuce, patří dosažení plnoletosti a způsobilost jednat sám za sebe. Dražitelem může být fyzická i právnická osoba, případně zástupce s přidělenou plnou mocí. Každý účastník dražby má povinnost složit tzv. dražební jistotu (obnos, který se v případě vyhrané dražby odečte od konečné ceny; v opačném případě účastník peníze neprodleně obdrží zpět).

Kde dražby nemovitostí probíhají?

Místo a způsob konání dražby vždy předem určí exekutorský úřad v dražební vyhlášce. Kromě dražby s přímou účastí probíhají dražby také online (elektronické dražby). Pokud vás dražba a exekuce nemovitostí zajímají blíže, přečtěte si další informace na webových stránkách exekutorského úřadu v Ostravě www.exekuce-ova.cz.

Publikováno: 18. 04. 2020

Kategorie: Finance

Autor: Adam