Mediace jako cesta k alternativnímu řešení sporů

Mediace jako cesta k alternativnímu řešení sporů

V případě, že jste se dostali s kýmkoliv do konfliktu, jenž by se běžnou cestou řešil soudně, nabízí se vám ještě další možnost. Řeč je o mediaci neboli mimosoudním řešení sporů za účasti třetí nezávislé osoby, tzv. mediátora. Ten vám pomůže ve vzájemné komunikaci a k nalezení konstruktivního řešení s ohledem na budoucnost.

Proč se rozhodnout pro mediaci?

Předností mediace je v prvé řadě dobrovolnost, neboť všichni účastníci sporu se svobodně rozhodnou, že si nenechají do řešení konfliktu zasahovat ze strany vyšší instituce. Tím na sebe plně přebírají zodpovědnost ohledně nalezení pro všechny strany uspokojivého řešení. Mediace význam je založen též na rovnosti stran, nikdo zde nevystupuje jako žalující a žalovaný, jako to známe u soudních řízení. Alternativní řešení sporů nabízí nespornou výhodu, a tou je dostatek prostoru k vysvětlení a porozumění celé záležitosti. Každá strana tak nabídne svůj úhel pohledu, aniž byla od nikoho posuzována, kritizována či přerušována.

Mediátor vám ušetří čas a náklady

Mimosoudní řešení sporů je mnohdy rychlejší, méně formální a mnohem méně psychicky vyčerpávající, než je tomu při soudním řízení. Nedochází zde k cílenému protahování sporu, což s sebou nese i nižší finanční náklady. Nemusíte vynakládat žádný poplatek před započetím mediace, na celkových nákladech se podílejí obě strany rovným dílem. Mediace cena tak vyjde mnohem levněji než u standardního soudního stání.

Co je zapotřebí k práci mediátora?

Mediátor je fyzická osoba zapsaná v seznamu mediátorů, které vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Jak se stát mediátorem? Je třeba splnit hned 5 podmínek. Mít způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání, složení zkoušky mediátora a nebýt vyškrtnut ze seznamu mediátorů v posledních 5 letech před podáním žádosti.

Publikováno: 21. 06. 2020

Kategorie: Lifestyle

Autor: Adam