Proč je chytrý tablet iPad Pro tak žádaný? Vyzkoušejte a pochopíte!

Tip na MEGAubytování

Portál Neutralne.cz se Vám vždy snaží doporučit vhodné tipy, které Vám usnadní Váš každodenní život. Proto Vám dáváme do pozornosti portál MegaUbytko.cz, na kterém naleznete více než 4900 ubytovacích zařízení v České republice a na Slovensku. Letní dovolenou si vyberete v rubrice ubytování Pálava, zatímco pobyt na Vaši dovolenou během zimních měsíců naleznete na ubytování Jeseníky. Dovolená v Česku je vždy dobrý nápad.

Byznys

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Většina podnikatelských subjektů a obchodních společností má povinnost vést účetnictví. Často se kvůli způsobu účtování na stranu Má dáti a Dal, používá vžitý termín podvojné účetnictví. Kvalitně vedené podvojné účetnictví slouží vždy ke správnému výběru především daně z příjmu a účetní kontrole.

Vedení účetnictví se řídí zejména zákonem o účetnictví a zákonem o dani z příjmu. Zákony jsou provázány velkým množstvím prováděcích vyhlášek, které zvyšují nároky na účetnictví. Kvůli úspoře nákladů a požadované vysoké odbornosti je proto nejvýhodnější varianta využít služeb specializovaných společností.

Jedním z hlavních výstupů podvojného účetnictví je přiznání k dani fyzických a právnických osob.

Daňové přiznání právnických osob

 • Každá společnost s ručením omezeným, jako právnická osoba, má ze zákona povinnost podat „Přiznání k dani z příjmů“ v podobě tiskopisu pro daňové přiznání právnických osob.
 • Pro podání přiznání rozlišujeme tři základní možnosti podání:

Řádné podání

 • Řádné daňové přiznání právnických osob se podává do konce tří měsíců po uplynutí řádného kalendářního zdaňovacího období.
 • Poplatníci, kteří mají povinnost mít ověřenou účetní uzávěrku auditorem nebo ti co využijí služeb daňového poradce, podávají daňová přiznání do šesti měsíců po uplynutí řádného kalendářního zdaňovacího období.
 • V případě že má poplatník příjmy ze zahraničí, může finanční úřad požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na deset měsíců po uplynutí kalendářního zdaňovacího období.
 • Zákon dále hovoří o dalších mimořádných událostech, kdy lze termín podání daňového přiznání posunout.

Dodatečné podání

 • Dodatečné daňové přiznání se podává po uplynutí zákonné lhůty pro podání řádného daňového přiznání.
 • Dodatečné podání je poplatník povinen také podat, pokud zjistí, že jeho daň má být vyšší než posledně uvedená daň v řádném přiznání.
 • Dodatečné podání je poplatník povinen podat, pokud zjistí, že jeho daňová ztráta má být nižší než uvedená v řádném přiznání.
 • Dodatečné podání je poplatník oprávněn podat, pokud zjistí, že jeho daň má být nižší nebo jeho ztráta vyšší, než je uvedeno v řádném přiznání.

Opravné podání

 • Opravné podání lze podat ještě před uplynutím doby pro zákonné podání řádného přiznání.
 • Opravným přiznáním poplatník vlastně nahradí předcházející řádné daňové přiznání.
 • Opravným přiznáním se předešlé řádné přiznání ruší a na opravné se pohlíží jako na konečné.
 • Tiskopis daňového přiznání právnických osob je členěn na záhlaví a 5 oddílů.
 • Nedílnou součástí daňového přiznání je příloha č. 1 II. Oddílu, která se člení do následujících tabulek:

Tabulka A Obsahuje nedaňové náklady podle účtových skupin a jejich součet musí odpovídat číselnému údaji na řádku č. 40 daňového přiznání.

Tabulka B Obsahuje daňové odpisy majetku, roztříděné podle jednotlivých odpisových skupin.

Tabulka C Obsahuje odpis pohledávek zahrnovaných do nákladů, zákonné rezervy a zákonné opravné položky. Poslední oddíl obsahuje ostatní zákonné rezervy.

Tabulka E Obsahuje daňové ztráty za předcházející období, včetně za období, za které je daňové přiznání podáváno. Je uvedena výše, která byla čerpána a kterou lze čerpat. Čerpání daňové ztráty je omezeno na pět let.

Tabulka F Obsahuje odečet nákladů na realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Tabulka G Obsahuje celkovou hodnotu poskytnutých darů. Výše darů u právnických osob nesmí přesáhnout 5% základu daně a musí být vyšší než 2 000 Kč.

Tabulka H Obsahuje slevu na dani pro zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením.

Tabulka I Obsahuje zápočty daní zaplacené v zahraničí, pro každý stát jednotlivě pro zamezení dvojího zdanění.

Tabulka J Určena pouze pro údaje komanditních společností.

Tabulka K Obsahuje jednotlivé ukazatele hospodaření jako je úhrn čistého obratu a průměrný přepočtený počet zaměstnanců.

Přidat komentář

Klikněte pro přidání komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.